bdf.brcko@gmail.com

Policija Distrikta lišila slobode lice zbog krivičnih djela na štetu vjerskih objekata

Policijski službenici Policije Brčko distrikta BiH su nakon serije krivičnih djela koja je na štetu vjerskih objekata počinilo NN lice, intenzivnim i neprestanim radom od momenta saznanja za krivična djela rasvijetlila iste i lišila slobode izvršioca.

Podsjećamo da su pomenuti događaji u znatnoj mjeri uznemirili javnost u Brčko distriktu, a u vezi s tim oglasio se Kolegij Vlade Brčko distrikta BiH osudivši navedene događaje i iskazavši punu podršku Policiji i Tužilaštvu Brčko distrikta BiH u hitnom rasvjetljavanju istih i identifikaciji počinioca.

Intenzivnim istražnim radnjama utvrđeno je da je seriju krivičnih djela na štetu vjerskih objekata, počinilo lice inicijala D.G. rođen 1986. godine u Brčkom, a kojeg su policijski službenici Policije Brčko distrikta BiH dana 01. 03. 2021. godine lišili slobode zbog osnova sumnje da je počinio krivična djela „Krađa” iz člana 280., zatim „Teška krađa” iz člana 281. i „Oštećenje tuđe stvari” iz člana 287. Krivičnog zakona Brčko distrikta BiH. Navedeno lice je višestruki povratnik u izvršenju krivičnih djela sa izrečenom 21. pravosnažnom presudom za krađe, teške krađe i razbojništva, od čega je u 18 pravosnažnih presuda izrečena kazna zatvora u ukupnom zbiru od 17 godina i osam mjeseci. Sama činjenica da se radi o ovakvom višestrukom povratniku bila je imperativ za Policiju Brčko distrikta BiH u smislu njegovog što bržeg pronalaska i lišavanja slobode, čime je spriječena veća serija napada na imovinu građana i vjerskih zajednica.

Lice D.G. će tokom dana uz Izvještaj o počinjenim krivičnim djelima biti predato Tužilaštvu Brčko distrikta BiH na dalje krivično pravno procesuiranje.

 

Stručni referent za odnose s javnošću
portparol Policije Brčko distrikta BiH
Dževida Hukičević

 

Izdvojeno