bdf.brcko@gmail.com

Policija obavještava građane o načinu realizacije zahtjeva vezano za saobraćaj

Policija Brčko distrikta BiH želi upoznati sve građane Brčko distrikta BiH da je Jedinica saobraćajne policije Policije Brčko distrikta BiH početkom ove sedmice preselila u novu zgradu Policije na adresi „Ciglana” bb.

Građani koji imaju potrebu tražiti izvode iz Registra novčanih kazni ili preuzeti prekršajni nalog za nepropisno parkiranje, to mogu realizovati u prostorijama nove zgrade.

Zahtjeve u vezi saobraćajnih nezgoda i drugo, građani mogu podnijeti u pisarnicu Policije u staroj zgradi u centru grada, gdje će nakon podnošenja zahtjeva biti obaviješteni kada iste mogu preuzeti.

Stručni referent za odnose s javnošću- portparol
Policije Brčko distrikta BiH
Dževida Hukičević

Izdvojeno