bdf.brcko@gmail.com

Sa zasjedanja brčanskog Parlamenta: Sva djeca u Distriktu imaju pravo na novčani dodatak i subvenciju za vrtiće

Tokom jučerašnjeg popodnevnog dijela rada zastupnici brčanskog Parlamenta, pored ostalog, u proceduru prvog i drugog čitanja pustili su izmjene i dopune seta zakona među kojima su Zakon o pravu na suđenje u razumnom roku, kao i onaj o sudskoj policiji u Brčkom.

Najdinamičnija rasprava vođena je o prijedlogu budžeta Distrikta za tekuću godinu, gdje su između ostalog, zastupnici predložili da se sredstva usmjere i za subvenciranje boravka djece, koja su ostvarila pravo na smještaj u vrtićima koje finansira Distrikt, a zbog nedostatka kapaciteta moraju koristiti usluge privatnih vrtića.

“Broj takve djece u ovom trenutku, prema našim procenama, je oko 300, a za pomenute namjene u tekućoj školskoj godini potrebno je iz budžeta izdvojiti oko 150.000. maraka, što bi označilo pokretanje navedenog procesa. To bi konkretno značilo da se trošak za dijete, koje boravi u privatnim predškolskim ustanovama, subvenciora sa 100 maraka, a ova izdvajanja bi se smanjivala sa proširenjem kapaciteta javnih obdaništa, čija izgradnja je već planirana“, rekao je zastupnik PDP-a Siniša Golić.

Takođe,na sjednici Skupštine predloženo je da pravo na dječji dodatak ostvare sva dijeca Distrikta, koja za to ispunjavaju uslove, bez obzira na materijalno stanje roditelja.

„Na ovo nas obavezuju i odredbe Ženevske konvencije, jer u ovom dokumentu se pominje pravo svakog djeteta na novčani dodatak, bez obzira na ekonomsko stanje roditelja“, naglasio je, obrazlažući priedlog, zastupnik SDA Admir Mujkanović.

Inače, sinoć je zasjedanje prekinuto, a da je do njegovog okončanja ostalo još četrnaest tačaka, pa će nastavak treće redovne sjednice Skupštine Distrikta uslijediti za petnaest dana, odnosno u srijedu 9. marta.

 

Izvor: RBDBiH

Izdvojeno