bdf.brcko@gmail.com

Donijeti Zakon o sukobu interesa ali i Zakon o porijeklu imovine

Predsjednik Skupštine distrikta Brčko Siniša Milić rekao je danas da podržava donošenje novog zakona o sukobu interesa u distriktu koji će biti funkcionalan i koji će odrediti jasne granice između javnog i nedozvoljenih parcijalnih interesa u vršenju javnih funkcija.

– Da li je novi Nacrt zakona o sprečavanju sukoba interesa u distriktu, koji se nalazi pred Vladom, dobar ili loš, i da li će u predloženom tekstu doprinijeti kvalitetnijem i transparentnijem radu institucija vlasti, ili ne, o tome se može razgovarati nakon detaljne analize propisa, ali da nam je potreban jedan, takav funkcionalan zakon to je više nego jasno – izjavio je Milić Srni.

On je naglasio da bi zakon na nivou distrikta trebao biti usklađen sa Zakonom o sprečavanju sukoba interesa u institucijama BiH, kao i zakonima na drugim nivoima vlasti u BiH, odnosno da svi nosioci izvršnih funkcija i imenovana lica na koja se zakoni odnose, treba da budu izjednačeni u pravima i obavezama.

– Zakon bi u svakom slučaju trebao biti racionalizovan u odnosu na prilike u distriktu, i to tako da se spriječe zloupotrebe kroz način rada i odlučivanja unutar komisije za prevenciju korupcije, kako zakon ne bi bio iskorišćen za političke obračune – rekao je Milić.
Predsjednik Skupštine distrikta je naglasio da se snažno zalaže i da se na nivou distrikta Brčko donese zakon o ispitivanju porijekla imovine.

– Taj zakon bi trebao da obuhvati ne samo nosioce izvršnih funkcija i imenovana lica već i sve državne i javne službenike, jer bi se na taj način vratilo povjerenje građana u institucije vlasti – rekao je Milić, napominjući da je transparentnost i javna odgovornost koja se promoviše kroz ove zakone, suštinsko obilježje demokratske vlasti, ali i uslov njenog postojanja.

Izvor: atvbl.com

Izdvojeno