bdf.brcko@gmail.com

Šefu Policije Brčko distrikta BiH uručena plaketa

Policija Brčko distrikta BiH je u prethodnom periodu ostvarila vrlo visok stepen saradnje sa policijskim organima Savezne Republike Njemačke.

Imajući u vidu ostvarene rezultate, dana 18.02.2021. godine u prostorijama Veleposlanstva Savezne Republike Njemačke u Zagrebu, predstavnik Njemačke carine i carinske policije šefu Policije Brčko distrikta BiH, Goranu Pisiću je u znak zahvalnosti za ostvareni nivo saradnje, uručio prigodnu plaketu.

 

Stručni referent za odnose s javnošću- portparol
Policije Brčko distrikta BiH
Dževida Hukičević

Izdvojeno