bdf.brcko@gmail.com

Nema više grantova, finansiranje nevladinih organizacija samo putem javnog poziva

Šef Odjeljenja za stručne i administrativne poslove Nedim Hamzabegović održao je danas u Omladinskom centru sastanak sa organizacijama civilnog društva, kako bi ih upoznao sa novitetima Zakona o udruženjima i fondacijama Brčko distrikta, Zakonom o Budžetu distrikta i drugim podzakonskim aktima koji su u pripremi.

„Novi zakoni značajno mijenjaju dosadašnju praksu kada su u pitanju grantovi, finansiranja i sufinansiranja različitih projekata u civilnom sektoru. Zakon o budžetu više ne prepoznaje pojam grant i nema više nikakvih direktrnih sredstava kada je u pitanju ova oblast osim putem javnog poziva“, rekao je Hamzabegović.

Hamzabegović je istakao da će novi podzakonski akti preciznije regulisati ovu oblasti i učiniti transparentnijim utrošak dodijeljenih sredstava.

„Uduženja će nastaviti sa svojim aktivnostima s tim da će se taj prostor koji pripada civilnom društvu morati popuniti na pravi način. Do sada to nije bio slučaj“, rekao je Hamzabegović.

On je istakao da će danas svi biti upoznati sa odredbama novih propisa.

„Uz novi pravilnik koji smo pripremili, ponudićemo kao prateće dokumente i dvanaest aneksa tako da će NVO i mjesne zajednice dobiti kvalitetne smjernice i ti dokumenti će ih voditi kroz pisanje projektnih prijedloga“, istakao je Hamzabegović.

Hamzabegović je dodao da će u buduće rezultati rada civilnog sektora morati biti vidljivi.

 

Izvor: RBDBiH

Izdvojeno