bdf.brcko@gmail.com

Naša stranka Brčko distrikta BiH predlaže nadležnim institucijama Distrikata ukidanje komunalne takse

Saopštenje za javnost

 

Naša stranka Brčko distrikta BiH predlaže nadležnim institucijama Brčko distrikata BiH ukidanje Komunalne takse za isticanje firme kao jedne od parafiskalnih nameta privrednicima u Brčko distriktu BiH.

Na osnovu obavljenih razgovora sa privrednim subjektima u Brčko distriktu BiH i stanja koje je pogodilo iste, a usljed pojave korana virusa i smanjenog obima privredne djelatnosti.

Naša stranka Brčko distrikta BiH upućuje prijedlog nadležnima institucijama Brčko distrikta BiH i to: Gradonačelniku Brčko distrikta BiH , predsjedniku Skupštine Brčko distrikta BiH , šefu Odjela za privredu, Poresokoj upravi i Direkciji za finansije Brčko distrikta BiH, kojim zahtijeva da se uzme u raznatranje i u najskorijem vremenu ukinu nepotrebni parafiskalni nameti privrednim subjektima u Brčko distriktu BiH.

1. Komunalna taksa za isticanje firme

Da se razmotre i druge vrsta bespotrebnih davanja iz registra fiskalnih i parafiskalnih nameta, koji u ovom specifičnom trenutku guše privredu i dovode u pitanje kako konkurentnost naših firmi naspram drugih, a takođe i poziciju samog opstanka istih na tržištu.

Naša stranka

Brčko Distrikta BiH

Izdvojeno