bdf.brcko@gmail.com

Usvojen Prijedlog budžeta Brčko distrikta BiH za 2021. godinu

Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je na drugoj vanrednoj sjednici Prijedlog budžeta Brčko distrikta BiH za 2021. godinu, u iznosu od 238 227 961 KM, sa uravnoteženim prihodima i rashodima.

Značajnije rashodovne pozicije u prijedlogu budžeta su: 800 000 KM za nabavku COVID testova, 505 000 KM za nabavku vakcina za COVID te 200 000 KM za nabavku jednokratne zaštitne opreme.

Za nastavak programa mjera za sanaciju šteta privrednim subjektima, u skladu sa Zakonom o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom virusa korona, izdvojeno je 1 500 000 KM.

Planirana su i izdvajanja Vijeću-fondu za nacionalne manjine po Zakonu o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina BiH. U predlogu budžeta zadržan je isti nivo socijalnih davanja kao i prethodnih godina, u iznosu od 19 796 000 KM, i to za davanja na osnovu Zakona o dječijoj zaštiti izdvojeno je 11 825 000 KM, a po Zakonu o socijalnoj zaštiti 7 971 000 KM.

Takođe, za nastavak programa samozapošljavanja u privredi i poljoprivredi izdvojen je isti nivo sredstava kao i prethodnih godina, po 500 000 KM.

Sve druge zakonske subvencije u oblasti privrede i poljoprivrede poput podsticaja, subvencionisanja dijela kamata za kredite preduzećima kao i subvencionisanje dijela kamata za kupovinu prve nekretnine planirane su u prijedlogu budžeta koji su danas usvojili članovi Vlade.

Za donacije koje se daju u skladu sa Zakonom o dodatnim pravima boraca i RVI izdvojeno je 2 340 000 KM dok je za stipendiranje studenata sa područja distrikta Brčko izdvojeno 1 020 000 KM.

Od značajnih infrastrukturnih projekata Vlada Brčko distrikta BiH se opredjelila da pristupi nastavku radova na Gradskom stadionu te je za ovu fazu radova izdvojeno 5 000 000 KM.

Prijedlog budžeta Brčko distrikta BiH za 2021. godinu će biti upućen u skupštinsku proceduru.

Članovi Vlade usvojili su na današnjoj sjednici i smijernice za izradu Nacrta zakona o izvršenju Budžeta Brčko distrikta BiH za 2021. godinu.

 

Izvor: VBDBiH

Izdvojeno

Mrtve ribe plove mrtvom rijekom u mrtvom gradu koji se zove Brčko

Odavno smo u Brčkom shvatili da nas u ovom gradu ne smije ništa iznenaditi ili, što bi Sidran rekao ,, ...svikao sam na čuda,...

Trenutno nema alternative dr. Nišiću na mjestu gradonačelnika Brčko Distrikta BiH!

Bilo bi krajnje neozbiljno i maliciozno ocjenjivati rad nove/stare vlade na čelu sa dr. Nišićem apstrahirajući od konteksta u kojem je ta vlast formirana...

KO TO BRANI, A KO NAPADA BRČKO DISTRIKT BIH?

Mada je već odavno jasno da je javna riječ u Brčkom izgubila svaki smisao, ipak je teško pasivno posmatrati ovu rašomonijadu (različita viđenja) oko...

Nije kriv Dodik što pravi svoju državu, krivi su Bošnjaci/Bosanci što su mu prepustili Bosnu

Bošnjaci, većinski muslimani, ovih dana obilježavaju Bajram hadža i kurbana. U skladu s naredbom, oni koji su u mogućnosti hodočaste u Mekku i obavljaju...

Može se kad se hoće: Brčanski Apelacioni sud stavio van snage Zakon o izmjenama Zakona o platama sudija i tužilaca

Apelacioni sud Distritka na sjednici održanoj 16.05. 2023. donio je presudu kojom se stavlja van snage Zakon i izmjenama i dopunama Zakona o platama...

Milić: ,,Ono što je za vas (Bošnjake) loše, za mene je dobro, što je vama (Bošnjacima) dobro, meni nije,’’

Po ko zna koji put pokazalo se da sve ono što se radi u Brčko Distriktu dvadeset i nešto godina, sa ciljem implementacije Mirovnog...

PLATI IM, GRADONAČELNIĆE, SAMO NEKA TE NE SAVJETUJU!

Novi gradonačelnik Brčko distrikta Zijad Nišić je sa nekoliko poteza iskazao pristojnu političku i opštu kulturu, te široku otvorenost za saradnju, što je naišlo...

Da li je moguće da se u Brčko Distriktu građani ne mogu slobodno nacionalno izjašnjavati, moguće je??

Kako javljaju mediji "Ševal Memić iz Brčkog - Bosanac u Brčko Distriktu BiH vodi bitku s vjetrenjačama. U matičnom uredu su mu odbili izdati...