bdf.brcko@gmail.com

Usvojen Prijedlog budžeta Brčko distrikta BiH za 2021. godinu

Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je na drugoj vanrednoj sjednici Prijedlog budžeta Brčko distrikta BiH za 2021. godinu, u iznosu od 238 227 961 KM, sa uravnoteženim prihodima i rashodima.

Značajnije rashodovne pozicije u prijedlogu budžeta su: 800 000 KM za nabavku COVID testova, 505 000 KM za nabavku vakcina za COVID te 200 000 KM za nabavku jednokratne zaštitne opreme.

Za nastavak programa mjera za sanaciju šteta privrednim subjektima, u skladu sa Zakonom o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom virusa korona, izdvojeno je 1 500 000 KM.

Planirana su i izdvajanja Vijeću-fondu za nacionalne manjine po Zakonu o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina BiH. U predlogu budžeta zadržan je isti nivo socijalnih davanja kao i prethodnih godina, u iznosu od 19 796 000 KM, i to za davanja na osnovu Zakona o dječijoj zaštiti izdvojeno je 11 825 000 KM, a po Zakonu o socijalnoj zaštiti 7 971 000 KM.

Takođe, za nastavak programa samozapošljavanja u privredi i poljoprivredi izdvojen je isti nivo sredstava kao i prethodnih godina, po 500 000 KM.

Sve druge zakonske subvencije u oblasti privrede i poljoprivrede poput podsticaja, subvencionisanja dijela kamata za kredite preduzećima kao i subvencionisanje dijela kamata za kupovinu prve nekretnine planirane su u prijedlogu budžeta koji su danas usvojili članovi Vlade.

Za donacije koje se daju u skladu sa Zakonom o dodatnim pravima boraca i RVI izdvojeno je 2 340 000 KM dok je za stipendiranje studenata sa područja distrikta Brčko izdvojeno 1 020 000 KM.

Od značajnih infrastrukturnih projekata Vlada Brčko distrikta BiH se opredjelila da pristupi nastavku radova na Gradskom stadionu te je za ovu fazu radova izdvojeno 5 000 000 KM.

Prijedlog budžeta Brčko distrikta BiH za 2021. godinu će biti upućen u skupštinsku proceduru.

Članovi Vlade usvojili su na današnjoj sjednici i smijernice za izradu Nacrta zakona o izvršenju Budžeta Brčko distrikta BiH za 2021. godinu.

 

Izvor: VBDBiH

Izdvojeno