bdf.brcko@gmail.com

Vlast u Distriktu nije u stanje da riješi problem pasa lutalica: Problem bi mogao eskalirati!

Problem sa velikim brojem pasa lutalica u naselju Ilićka, ali i na kompletnoj teritoriji Brčko distrikta, postaje sve očigledniji.

Brojna obraćanja građana našoj redakciji, ali i jasno primjetan veći broj pasa lutalica na ulicama našeg grada, jasan su pokazatelj toga da je ovaj problem već na zabrinjavajućem nivou.

Pored napuštenih pasa, odnosno pasa lutalica, značajan problem su i nesavjesni vlasnici pasa. Regulative koje su na snazi često se ne poštuju, pa tako prizor vlasnika koji psa šeta bez povoca nije rijedak u našem gradu.

O psima lutalicama, mogućim krivcima i najvažnije rješenjima, razgovarali smo sa predsjednikom MZ Ilićka i članom Kluba ljubitelja prirode Brčko, Damjanom Dundžićem.

“Svakodnevno se susrećemo sa prijavama mještana, a nama su ruke vezane jer smo na veliki broj upućenih dopisa uvijek dobijali iste odgovore, koji se uvijek svode na prebacivanje odgovornosti na druge, posebno na Policiju i Veterinarsku inspekciju, koji se navode kao jedini po čijim nalozima se sklanjaju psi, u stanju prepunjenosti kapaciteta postojećeg azila koji funkcioniše pri JP Komunalno,” kaže nam Dundžić.
On dodaje da školu na Ilićki pohađa preko 400 učenika, a uskoro se očekuje da sa radom počne i obdanište, kapaciteta preko 100 djece, a broj pasa je toliki da roditelji više ne strahuju od saobraćaja i drugih svakodnevnih rizika sa kojima se djeca mogu suočiti, već od pasa.

“Zamislite, u 21. vijeku, u gradu sa ovolikim budžetom, sa službama koje su organizovane na način da se bore protiv problema napuštenih pasa, sa zakonskom regulativom koja tu oblast potpuno uređuje, mi imamo problem sa napuštenim psima.
Namjerno kažem sa napuštenim psima, jer se tu većinom radi o bivšim vlasničkim psima, ili njihovim potomcima,” dodaje Dundžić.

On dodaje i da Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja jasno kaže da su “Imaoci pasa i mačaka dužni (su) da registruju pse i mačke u veterinarskoj organizaciji koja vodi registar životinja, u roku od sedam dana od dana sticanja vlasništva. Radi identifikacije, sve životinje trajno treba da budu označene, a imaoci pasa i mačaka dužni su da obave trajno označavanje pasa i mačaka pomoću mikročipa koje izvodi samo veterinar…”

Dundžić citira i Pravilnik o identifikaciji i vođenju evidencije pasa, mačaka i pitomih vretica u BiH, u kome stoji:”Svi psi koji se nalaze na terotiriji BiH, moraju biti identifikovani i evidentirani u skladu sa ovim Pravilnikom i uneseni u BP (bazu podataka)… Identifikaciju životinja, u skladu sa ovim Pravilnikom obavljaju veterinarske organizacije kojima je, ako to nije propisano posebnim propisima nadležnih tijela, odobreno vršenje veterinarskih poslova i preventivnih mjera u veterinarstvu.”

Zakonsko rješenje postoji, i u njemu nije problem, smatra Dundžić. Neko je zakazao u primjeni istog.

Klub ljubitelja prirode, inače, uskoro planira krenuti u sakupljanje potpisa za peticiju kojom će tražiti striktnu primjenu zakona, kako bi konačno počela što potpunija evidencija vlasničkih pasa.

Dundžić upozorava i da bi, ukoliko nadležni ne prestanu prebacivati odgovornost sa inspekcije na policiju, sa policije na odjeljenja, sa odjeljenja na javna preduzeća, i tako u krug, problem mogao i eskalirati.

“Kada sutra neko samoinicijativno krene u rješavanje ovog problema, ljudi koji brane svoju djecu će biti pokažnjavani. Ljudi su kivni do mjere da bi na ulice izlazili! Apelujemo na razum dok ne bude kasno, jer uzimanje pravde u svoje ruke nikome nije u interesu,” zaključuje Dundžić.

 

Izvor: nula49

Izdvojeno