bdf.brcko@gmail.com

Sead Šadić: Kako unaprijediti rad Odjela za zdravstvo?

Prioritet u radu Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge brčanske Vlade i u ovoj godini biće borba protiv pandemije, ali i nabavka CT aparata, kao i realizacija nekih kapitalnih projekata iz ove oblasti.

„Već smo pokrenuli aktivnost za nabavku većeg broja testova za utvrđivanje oboljenih od kovida, kako bismo imali i dovoljne količine na zalihama. Juče sam kontaktirao i ministricu Civilnih poslova pri Vijeću ministara BiH, Ankicu Gudeljević, te je još jednom konstatovano da je Distrikt doznačio novac za kupovinu više od 22.000 vakcina i da se, idućeg mjeseca, očekuje početak isporuke kako za oba entiteta, tako i za Distrikt“, rekao je novi šef Odjeljenja za zdravstvo, Sad Šadić.

Prema njegovim riječima, veoma je važno kadrovski ojačati i Pododjel za javno zdravstvo, a što je u vrhu prioriteta djelovanja odjeljenja.

Kad je riječ o kapitalnim projektima iz oblasti zdravstva, biće to izgradnja novog objekta za potrebe primarne zdravstvene zaštite.

„Svakako, tu je i završetak objekta u kojem će biti smještena dijagnostika odnosno magnet i CT aparat. Iniciraćemo i izgradnju novog objekta za službu hitne medicinske pomoći kako bi ista bila smještena izvan zgrade bolnice. Tu je i rekonstrukcija nekih bolničkih odjeljenja, kao što su hirurgija ili pedijatrija, a biće uređen i parking prostor oko kruga bolnice“, naglasio je Šadić.

Posebno pitanje o kome će, takođe prioritetno odjeljenje, voditi računa je revizija korisnika prava koji su na evidenciji Centra za socijalni rad, a u skladu sa podacima koje je kod revidiranja mjesta prebivališta, prošle godine utvrdilo Odjeljenje za javni registar.

„Pomenuti podaci će biti dostupni i našem odjeljenju kako bismo provjerili je li došlo do nekih zloupotreba kod korištenja budžetskih prinadležnosti, a po osnovu mjesta prebivališta. Već prvih dana, do mene su stigle informacije da upravo u ovom segmentu ima zloupotreba, što će svakako detaljno biti provjereno“, akcentirao je Sead Šadić.

Boračka pitanja, odnosno rad resorne službe biće takođe u fokusu, a prioritet je izrada kriterija i dodjela stranova u već davno završenoj zgradi namijenjenoj pripadnicima HVO i ARBiH iz Distrikta.

„Takođe prioritetno, odjeljenje će nastaviti proceduru uvođenja u pravo korištenja novčane naknade nezaposlenim demobilisanim borcima mlađim od 57 godina. Prije dva dana smo uputili pismo prema premijeru Federacije i ministru za boračka pitanja kako bi se, već započete aktivnosti na ovom planu, i okončale“, istakao je Šadić.

Važan posao koji stoji pred odjeljenjem je, prema Šadićevim riječima i poboljšanje saradnje sa stanovnicima Distrikta.

„Dok sam na ovoj poziciji, uvijek ću biti spreman primiti na razgovor korisnike usluga koje pokriva Odjeljenje za zdravstvo, te čuti njihove primjedbe i zapažanja, kako bismo što više unaprijedili rad kompletnog odjeljenja“, zaključio je Sead Šadić.

Inače, Šadić je magistar ekonomskih nauka, rođen je 1986. godine u Brčkom. Sa 26 godina, kao šef Odjeljenja za komunalne poslove, bio je i ostao, do sada najmladji član Vlade Distrikta.

U dosadašnjem periodu bio je savjetnik, te u prošlom mandatu, glavni koordinator Vlade.

Bio je zaposlen i kao portparol u JZU “Zdravstveni centar” Brčko.

Izvor: RBDBiH

Izdvojeno