bdf.brcko@gmail.com

Usvojen Dokument okvirnog budžeta Brčko distrikta BiH za period 2021–2023. godine

Vlada Brčko distrikta BiH na 139. vanrednoj sjednici usvojila je Dokument okvirnog budžeta Brčko distrikta BiH za period 2021–2023. godine.

„Ovaj dokument je zakonska pretpostavka za izradu budžeta za fiskalnu godinu za koju se donosi“, kazao je direktor Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH Mato Lučić.

U pitanju je kompleksan i sveobuhvatan dokument srednjoročnog planiranja u koji su uključene analize i projekcije budžeta Distrikta i finansijskih planova vanbudžetskih fondova i vanbudžetskog korisnika koji je obveznik primjene budžetskog računovodstva.

Lučić je naveo da je usvojeni dokument pripremljen u skladu s novim Zakonom o budžetu Brčko distrikta BiH.

„Zbog zakonskih rokova je dobro što je Vlada danas usvojila Dokument okvirnog budžeta i sada nam predstoji da radimo dalje na tehničkim stvarima u vezi s pripremom budžeta za ovu godinu“, kazao je Lučić.

Mato Lučić je rekao da će nakon Instrukcije br. II odjeljenja i institucije iskazati svoje detaljne potrebe za ovogodišnji budžet.

„On je na nivou od 232.738,461 KM i uravnotežen je u prihodima i rashodima“, zaključio je Lučić.

Izvor: VBDBiH

 

Izdvojeno