bdf.brcko@gmail.com

Brčko pred dobijanjem poslovne zone od 300.000 m2

Incijativa Studen grupacije da se u Distriktu Brčko, formira poslovno-ekonomska zona od 300.000 kvadrata sa investicijom od 20 miliona KM i 220 radnih mjesta, ulazi u finalizaciju.

Nakon potpisivanja Memoranduma o razumijevanju Vlade distrikta i SCO grupacije, o izgradnji ekonomske zone, korak koji slijedi je odluka Vlade distrikta o formiranju slobodne poslovne zone.

Cilj formiranja slobodne poslovne zone u Distriktu je širenje poslovnih poduhvata i povećanje broja zaposlenih.

Za realizaciju inicijative Studen kompanije o formiranju poslovno-ekonomkse zone u Distriktu Brčko, potrebno je rješenje Kancelarije za upravljanje javnom imovinom Distrikta.

– Treba da se na tehničkom nivou u administraciji radi oko tih odluka. To je trenutno u Kancelariji za upravljanje javnom imovinom, koja treba da to predloži, Vlada usvoji, kako bi moglo dalje da se ide u proceduru, kaže Srđan Blažić, šef Odjeljenja za stručne i administrativne poslove Distrikta Brčko, izvještava RTRS.

Ševal Suljkanović, direktor za ekonomska pitanja Studen kompanije iz Brčkog, ističe da je potrebna koordinacija između različitih nivoa vlasti, kako se bi se prevazišli određeni problemi i kako bi se, kako navodi, i u ovakvo teškoj situaciji izbjegle neke prepreke, kada je u pitanju realizacija određenih poslovnih aktivnosti.

Incijativa Studen kompanije u čijem sastavu su dvije jedine domaće fabrike za proizvodnju ulja i šećera, Studen agrana i Bimal, prepoznata je i u Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u BiH.

– Ono što me posebno raduje, a to je u nadležnosti Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, jeste izražena spremnost da se u Brčkom pokrene postupak otvaranja slobodne zone. Mislim da Bimal, koji ima takve pokazatelje može biti nosilac. Vjerujem da će Vlada Brčko distrikta brzo donijeti tu odluku, a onda ćemo u skladu sa Zakonom o slobodnim zonama biti partner da Brčko dobije slobodnu zonu, rekao je Staša Košarac, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara BiH, prenosi RTRS.

Investitor se obavezuje da će poslovnu zou izgraditi u roku od pet godina od dana izdavanja rješenja o odobrenju za građenje. U izgradnju će biti uloženo 20 miliona maraka i biti zaposleno 220 radnika.

U prvoj fazi koja se odnosi na prve dvije godine, predviđeno je ulaganje od 4 miliona maraka i zaposlenje 100 radnika. U drugoj fazi bi također bilo uloženo 4 miliona maraka i zaposleno još 50 radnika, a u trećoj fazi i četvrtoj godini bilo bi uloženo još 5 miliona i zaposleno još 35 radnika, dok bi do završetka zone bilo realizirano ulaganje od sedam miliona i zaposlenje još 35 radnika.

Neiskorišćeni potencijal domaćeg tržišta za privlačenje stranog kapitala, osim formiranja poslovnih zona, su i povoljne poreske stope.

Izdvojeno