bdf.brcko@gmail.com

Šta sadrži specijalna pogodba Vlade Distrikta Brčko i Studen Global SEE

Uspostavljanje ekonomske zone u Brčko Distriktu pod okriljem grupacije Studen Global SEE d.o.o. Brčko sve je bliže početku realizacije, izvještava Indikator.ba.

Distrikt Brčko objavio je da provodi javnu raspravu o specijalnoj pogodbi putem koje će Brčko distrikt BiH ustupiti u vlasništvo grupaciji Studen Global SEE zemljište na lokalitetu: zona rada i industrije, stambeno naselje Brod, Brčko, radi realizacije poslovne inicijative za izgradnju i uspostavljanje ekonomske poslovne zone.

Na tom području djelovale bi kompanije koje bi se bavile proizvodnjom (laka industrija) i uslugama (logistika, trgovina i drugo), a u sklopu projekta “Poslovna inicijativa za poboljšanje poslovnog ambijenta i standarda života u Brčko distriktu BiH”.

Brčko distrikt BiH putem specijalne pogodbe ustupa investitoru zemljište u ukupnoj površini od 302.243 m² u urbanom području Brod čija je procijenjena vrijednost 1.501.113,92 KM s tim da će Skupština Brčko distrikta BiH, odlukom o specijalnoj pogodbi, odrediti uslove, između ostalog i visinu naknade za ove nekretnine.

Vlada Distrikta Brčko se obavezuje da će u roku od šest mjeseci izraditi regulacioni plan zone rada i industrije Brod, te u budžetu za 2021. godinu planirati 2.000.000,00 KM kao inicijalna sredstva za projektovanje i izgradnju vanjske komunalne i saobraćajne infrastrukture, neophodne za funkcionisanje kompleksa.

Investitor se obavezuje da će poslovnu zonu izgraditi u roku od pet godina od dana izdavanja rješenja o odobrenju za građenje, te da će u izgradnju planirane poslovne zone uložiti 20 miliona KM i zaposliti 220 radnika.

U prvoj fazi, koja se odnosi se na prve dvije godine, predviđeno je ulaganje u iznosu od 4 miliona KM i zaposlenje 100 radnika. U drugoj fazi, koja se odnosi na treću godinu, ulaganje bi takođe iznosilo 4 miliona KM a bilo bi zaposleno još 50 radnika, u trećoj fazi i četvrtoj godini bilo bi uloženo još 5 miliona i zaposleno još 35 radnika, a do završetka četvrte faze i pete godine ulaganja još bi bilo realizovano ulaganje od 7 miliona KM i zaposlenje još 35 radnika.

Studen Global SEE imat će obavezu da potpisivanjem kupoprodajnog ugovora najkasnije u roku od 15 dana od dana izdavanja rješenja o odobrenju za građenje, dostavi bankarsku garanciju “za dobro izvršenje posla”, s klauzulom “bez prigovora”, na iznos koji predstavlja 10% vrijednosti nekretnina, odnosno u iznosu od 150.000,00 KM, s vremenskim trajanjem od pet godina.

Javna rasprava o specijalnoj pogodbi otvorena je danas, 7. decembra 2020. godine, i trajat će 30 dana.

Poslovnu inicijativu Studen grupacije za poboljšanje poslovnog ambijenta i standarda života u Brčko distriktu BiH portal Indikator.ba proglasio je najboljim poslovnim potezom u 2019. godini.

 

Izvor:Indikator.ba

Izdvojeno