bdf.brcko@gmail.com

Šta sadrži specijalna pogodba Vlade Distrikta Brčko i Studen Global SEE

Uspostavljanje ekonomske zone u Brčko Distriktu pod okriljem grupacije Studen Global SEE d.o.o. Brčko sve je bliže početku realizacije, izvještava Indikator.ba.

Distrikt Brčko objavio je da provodi javnu raspravu o specijalnoj pogodbi putem koje će Brčko distrikt BiH ustupiti u vlasništvo grupaciji Studen Global SEE zemljište na lokalitetu: zona rada i industrije, stambeno naselje Brod, Brčko, radi realizacije poslovne inicijative za izgradnju i uspostavljanje ekonomske poslovne zone.

Na tom području djelovale bi kompanije koje bi se bavile proizvodnjom (laka industrija) i uslugama (logistika, trgovina i drugo), a u sklopu projekta “Poslovna inicijativa za poboljšanje poslovnog ambijenta i standarda života u Brčko distriktu BiH”.

Brčko distrikt BiH putem specijalne pogodbe ustupa investitoru zemljište u ukupnoj površini od 302.243 m² u urbanom području Brod čija je procijenjena vrijednost 1.501.113,92 KM s tim da će Skupština Brčko distrikta BiH, odlukom o specijalnoj pogodbi, odrediti uslove, između ostalog i visinu naknade za ove nekretnine.

Vlada Distrikta Brčko se obavezuje da će u roku od šest mjeseci izraditi regulacioni plan zone rada i industrije Brod, te u budžetu za 2021. godinu planirati 2.000.000,00 KM kao inicijalna sredstva za projektovanje i izgradnju vanjske komunalne i saobraćajne infrastrukture, neophodne za funkcionisanje kompleksa.

Investitor se obavezuje da će poslovnu zonu izgraditi u roku od pet godina od dana izdavanja rješenja o odobrenju za građenje, te da će u izgradnju planirane poslovne zone uložiti 20 miliona KM i zaposliti 220 radnika.

U prvoj fazi, koja se odnosi se na prve dvije godine, predviđeno je ulaganje u iznosu od 4 miliona KM i zaposlenje 100 radnika. U drugoj fazi, koja se odnosi na treću godinu, ulaganje bi takođe iznosilo 4 miliona KM a bilo bi zaposleno još 50 radnika, u trećoj fazi i četvrtoj godini bilo bi uloženo još 5 miliona i zaposleno još 35 radnika, a do završetka četvrte faze i pete godine ulaganja još bi bilo realizovano ulaganje od 7 miliona KM i zaposlenje još 35 radnika.

Studen Global SEE imat će obavezu da potpisivanjem kupoprodajnog ugovora najkasnije u roku od 15 dana od dana izdavanja rješenja o odobrenju za građenje, dostavi bankarsku garanciju “za dobro izvršenje posla”, s klauzulom “bez prigovora”, na iznos koji predstavlja 10% vrijednosti nekretnina, odnosno u iznosu od 150.000,00 KM, s vremenskim trajanjem od pet godina.

Javna rasprava o specijalnoj pogodbi otvorena je danas, 7. decembra 2020. godine, i trajat će 30 dana.

Poslovnu inicijativu Studen grupacije za poboljšanje poslovnog ambijenta i standarda života u Brčko distriktu BiH portal Indikator.ba proglasio je najboljim poslovnim potezom u 2019. godini.

 

Izvor:Indikator.ba

Izdvojeno

KOJI TO BEOGRAD NEKOME SMETA U BRČKOM?

Na jednom od brčanskih portala prije nekoliko dana objavljen je tekst pod naslovom ,,Kome smeta Beograd’’, aludirajući na naziv novootvorenog dječijeg obdaništa na Ilićki....

Za direktora Kancelarije za prevenciju i borbu protiv korupcije u Distriktu imenovan penzionisani policajac Žarko Ćosić

Skupština Brčko Distrikta BiH je na jučerašnjem zasjednanju imenovala direktora Kancelarije za prevenciju i borbu protiv korupcije u Brčko Distriktu, institucije od koje i...

AFERA KISEONIK POKAZUJE KO VODI I GDJE VODI BRČKO DISTRIKT BIH

Po prvi put u posljednjih petnaestak godina jedna brčanska politička stranka opravdala je razloge svoga postojanja. Brčanska stranka „Narod i pravda“ je prije par...

BRČAK NEŠAD ALIKADIĆ, SVJETSKI POZNAT ARHITEKTA I BOSANSKI PATRIOTA PRUŽA RUKU PRIJATELJSTVA I SARADNJE

Notorna je činjenica da godinama na važne javne funkcije u Brčko Distriktu BiH dolaze kadrovi, ne mediokriteti, oni osrednji, nego oni najgori, oni sa...

Od sutra u Distriktu nema korupcije: Dolaze predstavnici američke ambasade da potpišu sporazum sa Vladom Distrikta o borbi protiv korupcije

Prošlo je dvadeset godina od nastanka Distrikta, koji su osmislile i supervizorskim palicama uspostavile SAD. Nesebično su se trudili da uspostave funkcionalnu izvršnu vlast, pa...

Znate li onaj vic o Brćaku, Luki i Sehari ??? NEKAD LUKA, DANAS FINANSIJSKA BRUKA

Imo Brćak kamaru para, pa dao Sehari da ih čuva, ali pod jednim uslovom, Ako mu dijete Luka zapadne u belaj i zatreba para...

Požar kod stadiona Jedinstvo, gori zgrada gradskih bazena

KRIMINALITET: - U izvještajnom periodu na prostoru Brčko distrikta BiH u oblasti kriminaliteta zabilježena su tri krivična djela, od čega su dva u oblasti imovinske...

Zapad sprema rat u BiH! BRČKO JE MESTO ODAKLE SVE KREĆE?!

Situacija u koju je dovedena Republika Srpska polako, kaže Pavić u emisiji Radio Sputnjika „Od četvrtka do četvrtka", klizi ka nekoj novoj konferenciji. Za...