bdf.brcko@gmail.com

Finansijske podrške za lica koja žele započeti ili su započela poljoprivrednu proizvodnju

Vlada Brčko distrikta BiH na 130. vanrednoj sjednici usvojila je Odluku o odobravanju programa samozapošljavanja u poljoprivredi na području Brčko distrikta BiH u 2020. godini.

Šef Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Vlade Brčko distrikta BiH Perica Burgić kazao je da je svrha Programa samozapošljavanja u poljoprivredi doprinos razvoju poljoprivrede Distrikta u vidu finansijske podrške za lica koja žele započeti ili su započela poljoprivrednu proizvodnju kroz stvaranje uslova za samozapošljavanje lica koja se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH i lica koja su registrovala poslovnu djelatnost u 2020. godini na području Distrikta s tim, kako je kazao, da su se prije registracije poslovne djelatnosti lica vodila na evidenciji koja aktivno traže zaposlenje u Zavodu.

„Za realizaciju Programa osiguran je iznos sredstava od 500.000,00 KM i iznos po jednom projektu za aplikante ne može biti veći od 20.000,00 KM. Oko 25 novih poljoprivrednih proizvođača će svoje biznis planove podnositi, komisije će ocjenjivati, a nakon toga sredstva će dobiti kako bi počeli sa svojim biznisom. Također, vršit će se obuke i nadamo se da će do juna mjeseca iduće godine sve biti završeno. Kriteriji su skoro isti kao i za 2019. godinu s tim što će sada prednost imati ljudi koji su na Zavodu mlađi od 30 godina. Nadamo se da će Zavod uskoro prihvatiti ova sredstva koja će biti prebačena iz Odjeljenja za poljoprivredu i svu drugu aktivnost će dalje Zavod da provodi, od javnih poziva pa nadalje”, kazao je Burgić.

Na današnjoj vanrednoj sjednici Vlada je usvojila i Program tekućih grantova, subvencija i transfera u Odjeljenju za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu odobrenih Budžetom Brčko distrikta BiH za 2020. godinu – II. dio.

Vlada je prihvatila i Informaciju u vezi s nacrtom odluke o provođenju javne rasprave o specijalnoj pogodbi putem koje Brčko distrikt BiH ustupa u vlasništvo grupaciji „Studen Global SEE“ d.o.o. Brčko, članica „Studen grupe“ zemljište, a u sklopu projekta „Poslovna inicijativa za poboljšanje poslovnog ambijenta i standarda života u Brčko distriktu BiH“.

Vlada Brčko distrikta BiH danas je održala i nastavak 87. redovne sjednice na kojoj je odobrila Smjernice za izradu nacrta pravilnika o sadržaju i načinu polaganja maturskog ispita u Gimnaziji.

Na redovnoj sjednici usvojen je i Prijedlog odluke o usvajanju programa utroška sredstava kapitalnih grantova u Odjeljenju za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja, Prijedlog odluke o imenovanju članova tematskih radnih grupa za potrebe izrade integrisanog i klimatskog plana BiH za period od 2021. do 2030. godine, Prijedlog odluke o imenovanju članova radne grupe za oblast energetske tranzicije u BiH, Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika Brčko distrikta BiH za izradu okvirne strategije sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH, Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na nacrt dokumenta Utvrđeni doprinos BiH (NDC) za period 2020–2030. i Odluka o imenovanju člana Vijeća za državnu pomoć BiH.

Vlada je na današnjoj redovnoj sjednici razmatrala i zahtjev Ministarstva komunikacija i prometa za izmjenu odluke o imenovanju predstavnika Brčko distrikta BiH u sastav radne grupe za izradu zakona, Informaciju o sticanju uz naknadu nekretnine označene kao parcela broj 240/2, KO Slijepčevići i Informaciju o sticanju uz naknadu nekretnine označene kao parcela broj 4125/24, KO Brčko 1.

Izvor: VBDBiH

Izdvojeno