bdf.brcko@gmail.com

Saobraćaj na relaciji Bijeljina-Brčko-Banja Luka u vrijeme trajanja policijskog sata odvijaće se zaobilaznicom

Na osnovu Naredbe komandanta Štaba za zaštitu i spašavanje Brčko distrikta BiH, broj 02/000049/20 od 20. 11. 2020. godine, kojom se zabranjuje kretanje osobama na području Brčko distrikta BiH u narednih 15 dana u vremenskom periodu od 22.00 do 5.00 sati počev od nedjelje 22. 11. 2020. godine u 22.00 sati, Policija Brčko distrikta BiH obavještava javnost da će se sav saobraćaj na relaciji Bijeljina-Brčko-Banja Luka u vrijeme trajanja policijskog sata odvijati zaobilaznicom.

POLICIJA BRČKO DISTRIKTA BiH

Izdvojeno