bdf.brcko@gmail.com

Prof.dr. Edin Ramić pristupio Stranci za Bosnu i Hercegovinu

Nakon što je objavljena lista kandidata za skupštinu Brčko distrikta BiH, Stranka za Bosnu i Hercegovinu, Vijeće Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, svakodnevno bilježi konstantan priključak građana našoj političkoj organizaciji što potvrđuje da građani prepoznaju našu politiku, naše čestite, poštene, principijelne i sposobne kandidate na listi za nadolazeće izbore.

Jučer je Stranci za Bosnu i Hercegovinu pristupio i prof.dr. Edin Ramić koji je nakon preuzimanja članske karte kazao da je aktivno odlučio podržati Stranku za BiH jer je to opcija kojoj vjeruje.

-Obzirom da sam poslom „vezan“ za Sarajevo pratio sam političko djelovanje svih političkih stranka i njihovih lidera u bosanskohercegovačkoj prijestolnici. Zaključio sam da je jedan od najproduktivnijih i patriotskijih predsjednik Stranke za Bosnu i Hercegovinu Amer Jerlagić. Naravno, prioritetno mi je bilo praćenje političkog djelovanja u Brčkom i došao sam do istog zaključka. Prim.dr. Zijad Nišić zajedno sa svojom ekipom je kroz sve godine uspio da održi poštenje i principijelnost u radu Stranke za BiH u Brčkom. Tako da nisam imao velikih problema u odabiru političke opcije koju ću podržati- kazao je prof.dr. Edin Ramić.

Dodajući da je dugogodišnjim djelovanjem Stranka za BiH izgradila reputaciju političke organizacije koja djeluje na konzistetan način kada je u pitanju odbrana i promocija temeljnih principa – jačanje države i njenih institucija, međunarodno-pravni subjektivitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine te vladavine prava.

-Bitan razlog je i programsko zalaganje Stranke za BiH, Vijeće Brčko distrikta Bosne i Hercegovine da se zapošljavanje u javnom sektoru učini javnim, poštenim i pravednim, tj. da se zapošljavanje i imenovanja u javnom sektoru vrše po principu kompetentnosti i meritornosti. Osim toga, politika se bavi nama, pa ako oni koji nešto znaju (pametniji) stalno popuštaju, onda oni koji manje znaju potpuno vladaju. Ovo je i moj apel da ljudi s idejama i stručnim znanjem ne koriste svoje sposobnosti samo za cinično prigovaranje iz udobne stolice kafića već da sami zasuču rukave jer se iz krize koja vlada svuda oko nas možemo izvući samo ako nešto poduzmemo, umjesto čekanja da ta kriza sama prođe. Treba probuditi nadu da se može drukčije i bolje, jer glavne poluge za mijenjanje stanja nalaze se u rukama politike- zaključuje Ramić.

Člansku karticu Stranke za Bosnu i Hercegovinu Ramiću su uručili predsjednik Vijeća Stranke za Bosnu i Hercegovinu BD BiH i zastupnik u skupštini Brčko distirkta BiH prim. dr. Zijad Nišić koji je i nosilac liste SBiH za skupštinu BD BiH zajedno sa savjetnikom Gradonačelnika Nedimom Hamzabegovićem koji je knadidat pod brojem 7 na listi Stranke za BiH za lokalnu skupštinu.

Ko je prof. Edin Ramić?

Prof. dr. Edin Ramić rođen je 1972. godine u Brčkom, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je 1998. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Postdiplomski studij na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu završava maja 2005. godine, odbranom magistarskog rada pod naslovom Historijsko-pravni značaj francuske Deklaracije o pravima čovjeka i građanina iz 1789. godine, koji je rađen pod mentorstvom prof. dr. Fikreta Karčića i time stiče naučni stepen magistra pravnih nauka.

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2009. godine, odbranio je i doktorsku tezu pod nazivom Upravno-politički razvitak i položaj Zvorničkog sandžaka prema Bosanskom ejaletu do 1833. godine, rađenu pod mentorstvom prof.dr. Mustafe Imamovića i time je stekao naučni stepen doktora pravnih nauka.

Profesor Ramić objavio je i nekoliko desetina naučnih radova u više eminentnih časopisa (Ljudska prava – časopis Instituta za ljudska prava Pravnog fakulteta u Sarajevu, Uprava – stručni časopis Fakulteta za upravu Sarajevo, Revija za pravo i ekonomiju – Pravni fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Pregled – časopis za društvena pitanja – Univerzitet u Sarajevu, i dr.)

U svom dosadašnjem radu priredio je više prikaza i recenzija, a urednik je i član je redakcija nekoliko naučnih časopisa. Učestvovao je i na više naučnih konferencija u zemlji i inostranstvu, koji su za teme imali već spomenute oblasti, na kojima je podnio i referate.

 

Brčko, 02.11.2020.g.

Press služba Vijeća Stranke za Bosnu i Hercegovinu
Brčko distrikt Bosne i Hercegovine

Izdvojeno

KO TO, G. MILIĆU, UGROŽAVA SLOBODU I IDENTITET SRBA I PODRIVA TEMELJE BiH U BRČKOM?

Prilikom svog nedavnog obraćanja javnosti predsjednik Skupštine Brčko Distrikta BiH g. Siniša Milić je, između ostaloga, izjavio da će državljani R Srpske u Distriktu...

KO PROVODI POLITIKU MILORADA DODIKA O OSAMOSTALJENJU RS-a U BRČKO DISTRIKTU BiH

Najveća postdaytonska kriza u BiH izazvana je jednostranim odlukama Skupštine R Srpske (RS) o prenosu nadležnosti sa državnog nivoa na nivo entniteta RS. Time...

KOJI TO BEOGRAD NEKOME SMETA U BRČKOM?

Na jednom od brčanskih portala prije nekoliko dana objavljen je tekst pod naslovom ,,Kome smeta Beograd’’, aludirajući na naziv novootvorenog dječijeg obdaništa na Ilićki....

Za direktora Kancelarije za prevenciju i borbu protiv korupcije u Distriktu imenovan penzionisani policajac Žarko Ćosić

Skupština Brčko Distrikta BiH je na jučerašnjem zasjednanju imenovala direktora Kancelarije za prevenciju i borbu protiv korupcije u Brčko Distriktu, institucije od koje i...

AFERA KISEONIK POKAZUJE KO VODI I GDJE VODI BRČKO DISTRIKT BIH

Po prvi put u posljednjih petnaestak godina jedna brčanska politička stranka opravdala je razloge svoga postojanja. Brčanska stranka „Narod i pravda“ je prije par...

BRČAK NEŠAD ALIKADIĆ, SVJETSKI POZNAT ARHITEKTA I BOSANSKI PATRIOTA PRUŽA RUKU PRIJATELJSTVA I SARADNJE

Notorna je činjenica da godinama na važne javne funkcije u Brčko Distriktu BiH dolaze kadrovi, ne mediokriteti, oni osrednji, nego oni najgori, oni sa...

Od sutra u Distriktu nema korupcije: Dolaze predstavnici američke ambasade da potpišu sporazum sa Vladom Distrikta o borbi protiv korupcije

Prošlo je dvadeset godina od nastanka Distrikta, koji su osmislile i supervizorskim palicama uspostavile SAD. Nesebično su se trudili da uspostave funkcionalnu izvršnu vlast, pa...

Znate li onaj vic o Brćaku, Luki i Sehari ??? NEKAD LUKA, DANAS FINANSIJSKA BRUKA

Imo Brćak kamaru para, pa dao Sehari da ih čuva, ali pod jednim uslovom, Ako mu dijete Luka zapadne u belaj i zatreba para...