bdf.brcko@gmail.com

Šefica Misije OSCE-a u BiH i supervizor u posjeti Brčko Distriktu: Glasanje je važno

Šefica Misije OSCE- u Bosni i Hercegovini (BiH), ambasadorica Kathleen Kavalec, i prvi zamjenik visokog predstavnika i supervizor za Brčko Distrikt,  Michael Scanlan, okončali su danas posjetu Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine (BD). Cilj posjete bili su  razgovori s lokalnim zvaničnicima o koracima koje poduzimaju kako bi osigurali da glasači Distrikta mogu imati visok nivo povjerenja u izborni proces i izbore koji će se u Distriktu održati 15. novembra.

Ambasadorica Kavalec i supervizor Scanlan pozdravili su napredak koji su postigle organi za provedbu zakona u rješavanju navoda izborne prevare u Brčko Distriktu. Jedan od načina za takvu prevaru je netačnost podataka biračkog spiska. Iz tog razloga, Misija OSCE-a podržava rad vlasti Brčko Distrikta na reviziji rezidencijalnog statusa građana Distrikta i čišćenju biračkog spiska u predstojećem periodu. Ambasadorica Kavalec i supervizor Scanlan sastali su se s predstavnicima Ureda javnog registrara kako bi saznali pojedinosti o napretku postignutom po ovom važnom pitanju. Naglasili su značaj slanja jasne poruke da samo stvarni rezidenti u Distriktu mogu glasati, čime će se promijeniti negativna praksa iz prošlosti.

Šefica Misije OSCE-a i supervizor za Brčko Distrikt takođe su se sastali i sa 25 političkih stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata kako bi razgovarali o potrebi kontinuiranih reformi u interesu svih građana. Lideri političkih stranaka potpisali su izbornu obavezu kojom su se same političke stranke obavezale na konstruktivno ponašanje tokom kampanje. Ambasadorica Kavalec i supervizor Scanlan napomenuli su da građani žele stranke i političare koji će se fokusirati na ponudu konkretnih prijedloga politika rada kojima će se poboljšati njihov svakodnevni život.

Šefica Misije OSCE-a i supervizor za Brčko čestitali su vlastima Distrikta na usvajanju Zakona o mirnom okupljanju i pozdravili njihovu namjeru da usvoje Zakon o udruženjima i fondacijama i Zakon o pravima nacionalnih manjina prije početka izborne kampanje. Takođe su pozvali vlasti da ubrzaju pripreme novog Zakona o sprečavanju sukoba interesa Brčko Distrikta, tako da bude spreman za usvajanje od strane novoizabrane Skupštine. Izrazili su kontinuiranu spremnost Misije OSCE-a u BiH i Ureda visokog predstavnika da podrže ovaj proces.

Tokom sastanaka s predstavnicima agencija za provedbu zakona Brčko Distrikta i predstavnicima pravosuđa, Ambasadorica Kavalec i supervizor Scanlan naglasili su konkretne uloge koje različite institucije imaju u sprečavanju i u borbi protiv izborne prevare, te su ohrabrili proaktivan pristup i veću saradnju Ureda javnog registrara, policije Brčko Distrikta i Tužilaštva Brčko Distrikta. Još jedno ključno pitanje o kojem je supervisor Scanlan razgovarao tokom ranije posjete s predsjednicima sudova Brčko Distrikta jeste neadekvatnost kazne u predmetima korupcije i izborne prevare, kojoj je namjera da služi kao sredstvo odvraćanja drugih koji pomisle da bi mogli zloupotrijebiti javne finansije ili vršiti neprimjeren uticaj tokom izbornog procesa. U tom kontekstu, sudije iz Brčkog sudjelovaće na seminaru o izricanju kazni u organizaciji ambasade Sjedinjenih Američkih Država.
Takođe je napomenuto da će Distrikt biti jedinstven u BiH po tome što će neovisni posmatrači biti prisutni na svim glasačkim mjestima, bez izuzetka, kako bi pomogli u zaštiti integriteta izbornog procesa.

Ove mjere i bliska saradnja svih relevantnih institucija trebale bi osigurati zaštićenu i fer sredinu za glasače koji glasaju, čime bi se ponovo ojačao kapacitet Brčkog da služi kao primjer ostalima u BiH o tome kako treba voditi izbore.

Ambasadorica Kavalec i supervizor Scanlan pozvali su glasače da biraju svoje predstavnike na osnovu njihovih dugoročnih politika rada i konkretnih pitanja. Takođe su pohvalili obavezu koju su preuzele vlasti Brčko Distrikta da osiguraju distribuciju lične zaštitne opreme u sva glasačka mjesta, kako bi se pokušalo spriječiti širenje virusa COVID-19.

Izvor: OSCE

Izdvojeno