bdf.brcko@gmail.com

VLADAVINA BRČANSKIH NEZNALICA: KAKO SKUPŠTINA DISTRIKTA PRIMJENJUJE ZAKON KOJI NE MOŽE PRIMIJENITI ZA IZBOR ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FZO

Jao, jao! Nedavno se mijenjao i dopunjavao zakon koji ne postoji. Sada pokušavaju primijeniti zakon na konkurs za upravni odbor institucije za koju uopšte nije primjenjiv. Ne morate ni pitati ko. Kako kaže Merlin u svojoj pjesmi: „Sve znam. Jasno je k'o dan.“

Da u startu razjasnimo, dosadašnji postupak izbora članova Upravnog odbora Fonda zdravstvenog osiguranja (FZO) nikada nije bio zakonski regulisan. Bio je površno regulisan osnivačkim aktom i Statutom FZO (znao se broj članova Upravnog odbora, uslovi za članstvo i sastav Upravnog odbora, da postoji neka komisija koja bira kandidate i da u konačnici članove imenuje gradonačelnik uz mogućnost veta Skupštine). Niti je regulisano ko imenuje komisiju za izbor, koji je njen sastav, kakva pitanja su na intervjuima, kako se boduju, ma čitav niz nejasnih stvari koji su se u praksi rješavali nekim poluzakonitim aktima gradonačelnika, sa parcijalnim prepisivanjem iz za FZO nevezanih zakona, ad hoc aktima komisije i slično. Na sreću dosadašnjih članova Upravnog odbora FZO, niko nije pokrenuo inicijativu za ocjenu zakonitosti/statutarnosti takvih akata pred Apelacionim sudom i tako doveo u pitanje sam rad upravnih odobra.

Osnivanje FZO BD BiH proizilazi iz Zakona o zdravstvenom osiguranju i osnivač Fonda je Skupština Brčko distrikta BiH putem Odluke o osnivanju FZO.

Sada je nekome u Skupštini palo na pamet da ipak zakonom reguliše i proceduru izbora upravnog odbora, što je načelno pohvalno, ali kakav levatluk je da to uradiš u pogrešnom Zakonu – Zakonu o pravnim licima koja osniva Brčko distrikt BiH i da na osnovu tog Zakona raspišeš konkurs za upravni odbor FZO (koji je već raspisan).

Hajde što ih nije briga i što je pravno upitno što je FZO osnovan na osnovu potpuno drugog Zakona u odnosu na onaj po kome bi sada da biraju upravni odbor FZO, već majko mila, oni pojma nemaju da se Zakon o pravnim licima koja osniva Distrikt odnosi na pravna lica koja osniva Vlada Brčko distrikta BiH, a da je FZO pravno lice osnovano njihovom odlukom – odlukom Skupštine Distrikta, a ne odlukom Vlade.

Dakle, Zakon o pravnim licima koja osniva Distrikt je po sadržaju (ratione materiae) neprimjenjiv u slučaju FZO i konkursa za izbor njegovog upravnog odbora, jer se ne primjenjuje na pravna lica koja osniva Skupština.

Pa da li je to moguće? Pa jašta je nego moguće.

Ovo je temeljni i suštinski odraz neznanja naših vladajućih. Za njim naravno galopiraju i u stopu ga prate svi drugi, uslovno rečeno manje bitni odrazi neznanja i nesposobnosti.

Tako se nema pojma da je institucija u kojoj sjediš (Skupština) osnovala FZO svojom odlukom, da taj FZO ima svoj Statut, a da i zanemarimo tvoj levatluk izmjene pogrešnog Zakona i zamislimo da si izmijenio pravi, istovremeno nisi izmijenio drugi akt čiji si donosilac – Odluku o osnivanju FZO, niti uputio da je potrebno izmijeniti Statut FZO.

Tako bi u toj zamišljenoj bajci, da je Skupština izmijenila pravi zakon ili donijela poseban zakon, sa njime u suprotnosti bile i skupštinska Odluka o osnivanju FZO i Statut FZO, jer se gospoda nisu ni potrudila da ove izmjene idu paralelno.

Međutim, u našoj cirkusantskoj brčanskoj stvarnosti, Skupština je izmijenila (pripremila teren) i onda raspisala konkurs na osnovu pogrešnog zakona, pa pošto je zakon pogrešan i neprimjenjiv, dolazi do paradoksa da se i dalje moraju primijeniti Odluka o osnivanju FZO i Statut FZO (akti niže pravne snage) koji su u suprotnosti sa onim što je Skupština zamislila za upravni odbor u pogrešnom zakonu na osnovu koga je raspisala konkurs. To nas opet vraća na početak – nema zakona kao najvišeg pravnog akta koji reguliše proceduru izbora UO FZO, niti su svi dijelovi procedure izbora regulisani u nižim pravnim aktima – Odluci o osnivanju i Statutu.

Kakvog li ludila i bućkuriša budalaštinja i neznanja.

Ali neka su oni u neprimjenjivi Zakon ubacili da u upravnom odboru ne možeš biti više od dva mandata UZASTOPNO! Tako možeš sjediti 40 godina, ali sve po osam, pa četiri pauziraš, pa opet osam, pa četiri pauziraš i tako sve dok možeš. Malo upravljaš, malo se odmaraš. Može, dok god nije uzastupno. Srećom da ne možete to još uvijek primijeniti u praksi, jer eto ponekada na našu sreću, veze nemate šta radite.

Dalje nebuloze u raspisanom konkursu su odredba: „najmanje visoka stručna sprema“. Koliko gospodo najmanje ECTS bodova u visokoj stručnoj spremi: 240 ili 180? Šta je najmanje od najmanjeg? Ne, ozbiljno, sutra ćete nekome stvoriti problem u praksi, a bez uporišta u normi. I šta znači: „najmanje pet godina radnog iskustva u struci“? Ako sam bio pet godina tapetar, pa završio fakultet i nemam iskustva u struci, da li mogu biti u upravnom odboru? Naglasite da li se radi o radnom iskustvu nakon sticanja visoke stručne spreme, jer ovdje je sve moguće da se tumači kako ko hoće i kako kome kad treba.

Strašno li je nama u Distriktu. Kamo sreće da se ozbiljniji pravni umovi pozabave svim nebulozama brčanskih zakona i da iste iz gaća istresu, ponizivši njihove donosioce, a najčešće ujedno i predlagače, u ocjenama zakonitosti i statutarnosti pred brčanskim Apelacionim sudom.

Jer kad poslanici predlažu, nema redovnih procedura. Tako se mogu mijenjati i dopunajvati nepostojeći zakoni, a evo kako vidimo i primjenjivati na konkurse neprimjenjivi zakoni.

Što bi rekao slavni Ciceron: „O tempora, o mores!“.

 

Z.K.

 

Izdvojeno