bdf.brcko@gmail.com

Usvojeni kriteriji za finansiranje ili sufinansiranje projekata udruženja građana i fondacija Brčko distrikta BiH.

Vlada Brčko distrikta BiH danas je održala nastavak 85. redovne sjednice na kojoj je usvojila Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju kriterija za finansiranje ili sufinansiranje projekata udruženja građana i fondacija Brčko distrikta BiH.

Vlada je usvojila i Prijedlog odluke o imenovanju projektnog tima za provođenje aktivnosti i implementaciju projekta „Web pristupačnost i druge inicijative za osobe sa invaliditetom u EU u doba pandemije i drugim kriznim vremenima“ i Prijedlog odluke o usvajanju godišnjeg programa stručnog usavršavanja.

Izvor: VBDBiH

Izdvojeno