bdf.brcko@gmail.com

Bez obzira šta tvrdili zvaničnici Odjeljenja za obrazovanje, evidentni su nedostaci u odvijanju nastave

Saopštenje za javnost:

U svim osnovnim i srednjim školama Brčko distrikta Bosne i Hercegovine redovna nastava počela je 07. 9. 2020. godine u skladu sa Protokolom Odjeljenja za obrazovanje o uslovima i načinu odvijanja nastave u školama. Nažalost, ni u jednom trenutku, Odjeljenje za obrazovanje nije kontaktiralo direktore i nastavnike škola, kao najpozvanije osobe, da govore o mogućnostima organiziranja nastave u školama, posebno kada je u pitanju fizička distanca između učenika, organiziranje nastave, način ocjenjivanja učenika, prostor za boravak učenika u vrijeme velikog odmora, način ishrane učenika, zaposlenika itd.

Bez obzira šta tvrdili zvaničnici Odjeljenja za obrazovanje, evidentan je nedostatak prostora u školama, pa nije moguće napraviti raspored klupa i stolica u učionicama, kako bi se ispoštovala propisana fizička distanca između učenika i nastavnika od minimalno 1,5 m niti organizovati kretanje učenika u školi u vrijeme odmora.

Uvođenjem ekstremnih zabrana kretanja u školama i smanjenim aktivnostima učenika u i oko škole, učenici i nastavnici se osjećaju kao u zatvoru, a ne u odgojno-obrazovnoj ustanovi. Protokolom nije regulisano kako će se odvijati nastava za učenike s hroničnim bolestima. Zabrana održavanje roditeljskih sastanaka nema nikakvu epidemiološku opravdanost. Mišljenja i preporuke roditelja su najbitniji u ovim trenucima, jer se njihova djeca nalaze u školi, a propisane epidemiološke mjere učenici će ozbiljnije i odgovornije shvatiti, ako ih na to upozoravaju i usmjeravaju roditelji.

Protokol predviđa velike obaveze i odgovornosti nastavnika, stručnih saradnika, saradnika u nastavi i drugih zaposlenika škole bez ikakvih detaljnih uputa o načinu i fizičkim mogućnostima rada, te posljedicama po njihovo zdravlje, posebno kod osoba starije životne dobi i sa hroničnim zdravstvenim poteškoćama, što ih svrstava u osjetljivu grupu.

Slobodno možemo reći da nisu osigurane posebne mjere zdravstvene zaštite zaposlenika na radnom mjestu, jer je jasno da maske i viziri ne pružaju dovoljnu zaštitu na radu. Vlada Brčko distrikta BiH još uvijek nije regulisala način ostvarivanja prava zaposlenih u odgojno-obrazovnim ustanovama na zdravstvenu zaštitu i osiguranje (bolovanje) u slučaju izricanja epidemiološke mjere izolacije ili bolesti koju uzrokuje COVID-19.

Nastavnici će dati sve od sebe da ispoštuju propisane epidemiološke mjere i prenesu znanje učenicima što jednostavnije i kvalitetnije, ali je neophodno razmotriti skraćenje nastavnog časa na 30 minuta, te uvođenje online nastave kao dodatnog modela nastave. Kombinacijom ova dva modela nastave smanjio bi se boravak učenika i nastavnika u školi i time mogućnost zaraze.

Praksa je dokazala da se situacija i uslovi za odvijanje nastave moraju analizirati za svaku školu posebno, te da se dokument, kao što je Protokol, definira za svaku školu posebno uzimajući u obzir njene prostorne i druge uslove za realizaciju odgojno-obrazovnog procesa. Na izradi tog dokumenta moraju zajedno raditi direktori škola, nastavnici, stručni saradnici, saradnici u nastavi i predstavnici Odjeljenja za obrazovanje.

 

PREDSJEDNIK SINDIKATA
Almir Denić, prof.

 

Izdvojeno