bdf.brcko@gmail.com

Suđenje pripadnicima 108. brčanske brigade po optužnici za navodne zločine protiv zarobljenika

Na suđenju u predmetu Rizvanović i ostali, svjedok Državnog tužilaštva je ispričao kako je u martu 1993. godine u mjestu Boderište zarobljeno više od deset vojnika Vojske Republike Srpske (VRS), čija tijela su nakon izvjesnog vremena razmijenjena i dovezena u Brčko.

Petar Đurić, bivši pomoćnik komandanta bataljona za bezbjednost u Prvom bataljonu Prve posavske brigade pri Istočno-bosanskom korpusu VRS-a, rekao je kako je 8. marta 1993. godine stigla naredba da četa njegovog bataljona bude spremna kako bi bila upotrijebljena za zadatak preuzimanja položaja od jedinice koja ga je zauzela.

Pojasnio je da je on krenuo sa četom od 60 do 65 ljudi, te da su došli do zaseoka kod sela Dubravice, nakon čega su komandant bataljona Dragan Nikolić i komandir čete otišli s jednim vojnikom da izvide stanje.

Nakon izvjesnog vremena, kako je ispričao, naišao je načelnik brigade, te im kazao da se upute prema Boderištu, što su i učinili. Odbrani je pojasnio kako su jedinice koje su zauzele položaj prošle pored njih, a da im nisu rekli da se povlače.

Svjedok je naglasio da su se dijelom puta kretali i jednim kanalom, te da su napravili pauzu, nakon čega je vidio kako jedan od pripadnika čete kreće prema kućama u Boderištu. On je, prema Đuriću, nakon izvjesnog vremena zvao ostale pripadnike da krenu u grupama. Dvije grupe su uspjele otići u tom pravcu.

“U tom momentu kada je iz kanala počela izlaziti treća grupa, po nama je osuta jaka vatra. (…) Čuo sam da je pogođen jedan vojnik i shvatio sam da nešto ipak nije u redu”, kazao je Đurić, dodavši da je čuo nešto poput naredbe: “Opkolite”, te je iz kanala u jednom trenutku između kuća vidio grupu svojih saboraca s podignutim rukama.

Prema njegovim riječima, četa se tada povukla, a nakon prebrojavanja su shvatili da nedostaje 13 ljudi.

“Znam da je jedan poginuo u kanalu, a ostali su zarobljeni. (…) Ne znam nakon koliko vremena su oni dovučeni u razmjenu, u gradsku mrtvačnicu”, rekao je Đurić, dodavši da je vidio ta tijela.

Admiru Rizvanoviću, Smajilu Omeroviću, Jasminu Huskanoviću, Ramizu Pljakiću i Hazimu Fazloviću na teret je stavljen ratni zločin protiv ratnih zarobljenika, pripadnika VRS-a.
“Rizvanović, Omerović i Huskanović, kao pripadnici Interventne jedinice 3. bataljona 108. brigade Armije Bosne i Hercegovine (ABiH), zajedno s komandirom Rašidom Gušom, koji je preminuo, na lokalitetu Boderište su 8. marta 1993. godine zarobili 11 pripadnika VRS-a”, stoji u optužnici.

U optužnici se navode “povrede koje su 11-orici vojnika nanesene tupim predmetima i vatrenim oružjem, uključujući i odsijecanje nekih dijelova tijela nakon smrti”.

Pljakiću kao komandantu 108. brigade ABiH i Fazloviću kao komandantu 3. bataljona je na teret stavljeno da su propustili kazniti podređene za počinjeni zločin. Navodi se da su trojica pripadnika Interventne jedinice u akciji bili pretpočinjeni 108. brigadi Hrvatskog vijeća obrane (HVO), a da su Pljakić i Fazlović bili na poprištu i da nisu preduzeli mjere.
U unakrsnom ispitivanju Đurić je negirao da je tokom ovog događaja naišao na mrtve vojnike Hrvatskog vijeća obrane (HVO) koje su pregazili tenkovi VRS-a, kao i da je 13 vojnika o kojima je govorio poginulo u direktnim borbama u centralnom dijelu Boderišta.
Suđenje će se nastaviti 22. septembra.

 

Izvor: Portal BIRN BiH

 

Izdvojeno