bdf.brcko@gmail.com

Bez obzira na Dan srpskog jedinstva Distrikt ne obezbjeđuje kontinuitet R Srpske, niti R Srpska ima bilo kakve ovlasti u Distriktu

Po ko zna koji put gradonačelnika Brčko Distrikta BiH Siniša Milić daje izjave u skladu sa politikom njegovog stranačkog šefa Velikog Mile a ne u skladu sa Ustavom BiH, Statutom i Konačnom arbitražnom odlukom za Brčko na što se obavezao (položio zakletvu) kao gradonačelnik Distrikta.

Tako je ovaj put u ime potrebe da opravda obilježavanje Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zaštite u Brčkom izjavio „da je Brčko Distrikt po Arbitražnoj odluci vlasništvo dva entiteta na kojem žive državljani R Srpske i preko kojeg se realizuje kontinuitet R Srpske“.

Tačno je da je Brčko Distrikt BiH kondominujum, odnosno formalno vlasništvo dva entiteta, ali, koji su (entiteti) TRAJNO I NEPOVRATNO prenijeli sve svoje ovlasti na unitarnu Vladu Distrikta, što gradonaačelnik Milić prešućuje, tako da preko Distrikta ne mogu ostvarivati ni teritorijalni ni bilo kakav drugi kontinuitet vlasti R Srpske, bez saglasnosti Supervizora ili nadležnih organa Distrikta.

Uz to, Milić dodaje, „da izabrani zvaničnici Srpske u stvarima za koje su nadležni imaju apsolutni legalitet i legitimitet da zastupaju interese državljana R Srpske u Brčkom.“ Opet Milova logika.

Mada građani Distrikta učestvuju na opštim izborima za sve nivoe vlasti, pa i za organe entiteta shodno entitetskom državljanstvu, organi R Srpske i njihovi predstavnici nemaju nikakve nadležnosti u Brčko Distriktu BiH i nad građanima Brčko Distrikta u smislu primjene zakona ili bilo kojih drugih propise R Srpske, osim ako to nisu odobrila nadležna tijela Distrikta ili u slučaju kada građani Distrikta presele u R Srpsku.

Sve ove izjave gradonačelnika Milića su u funkciji provođenja politike Velikog Mile po kojoj R Srpska ima pravo na secesionistički referendum a da Distrikt pri tome ne može biti smetnja jer je sastavni dio R Srpske. Ova pravna fikcija se uvijek aktualizira u vrijeme kada se Srbija suoči sa pritiscima za priznanjem Kosova kao neovisne države a svoje utemeljene pokušava izvesti iz entitetskog državljanstva građana Distrikta koje je političkim i pravnim nasiljem postalo obaveze za građane Distrikta Zakonom o ličnim dokumentima a na koje su pristale (nisu osporile) mnoge tzv. probosanske stranke čiji predstavnici i danas sjede u brčanskom parlamentu i foteljama čelnih pozicija Distrikta. Među njima su bili i oni koji bi danas, u novom političkom ruhu, nesuvislim mimikrijskim moraliziranjem da se predstave drugačije.

Ovim ne sporimo pravo srpskom narodu u Brčkom da obilježava Dane svoga jedinstva ili bilo čega drugoga ali je bitno da se pri tome poštuju Ustav BiH, Statut i Konačna arbitražna odluka za Brčko, kao što to moraju činiti i svi drugi građani Distrikta pri obilježavanju svojih praznika.

Pri tome izražavamo žaljenje što aktualni gradonačelnik Milić mora slijediti jednu „siledžijsku“ politiku svoga šefa Velikog Mile jer je ipak bio po mnogo čemu bio predisponiran za jednu tolerantniju, razumniju i civilizacijski prosperitetniju politiku.

 

 

E. Pašalić

Izdvojeno