bdf.brcko@gmail.com

Nacrtu zakona o pravima pripadnika nacionalnih manjina u Brčko distriktu BiH na ispitu

Nakon što je 29. jula 2020. godine Skupština Brčko distrikta BiH na 66. redovnoj sjednici usvojila u prvom čitanju Nacrt zakona o pravima pripadnika nacionalnih manjina u Brčko distriktu BiH, danas je o ovom zakonu održana javna rasprava.

Javnu raspravu su, u skladu sa skupštinskom Odlukom, organizovali Komisija za ljudska prava i Kabinet gradonačelnika Brčko distrikta BiH.

Nenad Kojić predsjedavajući Komisije za ljudska prava istakao je da je zakon o pravima nacionalnih manjina potpuno novi zakon koji sadrži određen broj članova koji nisu potpuno jasni i koji su prema mišljenju pojedinih članova komisije neprovodivi. Stoga je i organizovana javna rasprava nakon koje će nadležna Komisija, prije upućivanja u Skupštinu, razmatrati zapisnik sa rasprave.

„Vidjet ćemo koje su to primjedbe i prijedlozi kao i koliko je moguće popraviti tekst ovog zakona. Sazvat ću sjednicu Komisije koja će se izjasniti o zapisniku s ove javne rasprave, a svakako će  kroz amandmansko djelovanje biti moguća određena poboljšanja“, rekao je Kojić.

Milan Purić, poslanik u Skupštini Distrikta i član Komisije za ljudska prava rekao je da zakon u suštini predstavlja pozitivnu diskriminaciju prema nacionalnim manjinama, ali da ima ozbiljne zamjerke.

„Rješenja koja ovaj zakon predviđa su djelimično nejasna,  neprecizna i nedosljedna. Pomenut ću pravo na dodatne sadržaje u obrazovanju koje zakon definiše uslovno što je, čini mi se, beskorisno i drugo nejasno je na šta se to odnosi s obzirom da se nacionalna pripadnost deklarativno utvrđuje“, rekao je Purić. Također je istakao da predloženo rješenje o načinu izbora savjeta nacionalnih manjina od strane Skupštine predstavlja neautentično predstavljanje nacionalnih manjina.

Todorka Jovanović, predstavnica makedonske nacionalne manjine u Savjetu nacionalnih manjina Parlamentarne Skupštine BiH i predsjednik Saveza nacionalnih manjina u Brčko distriktu pozdravila je napore na donošenju ovog zakona.

„Na donošenje ovog zakona  čeka se sedamnaest godina i nadam se da će on biti donesen. Najvažnije je da se ovaj zakon usvoji, a kasnije ćemo ga dorađivati“, rekla je Jovanovićeva.

Adnan Pašalić, šef Zakonodavne kancelarije u Kancelariji gradonačelnika i član komisije koja je radila na izradi zakona  rekao je da su se prilikom izrade ovog zakona rukovodili Zakonom o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina u BiH, koji je bio u primjeni u Brčko distriktu, kao i određenim studijama predstavnika Vijeća Evrope.

„Ovim zakonom se prije svega definiše status nacionalnih manjina i njime će biti priznate nacionalne manjine koje su priznate u BiH. U oblasti finansiranja uvodi se mogućnost planiranja sredstava za realizaciju programa i projekata koji imaju za cilj unapređenje prava pripadnika nacionalnih manjina. Predviđeno je formiranje Savjeta nacionalnih manjina, tijela koje će brinuti o nacionalnim manjinama, kako po pitanju propisa koji se donose tako i po pitanju ostvarivanja postojećih prava“, rekao je Pašalić.

Istakao je da zakon predviđa uvođenje dodatne nastave na jezicima nacionalnih manjina za određene predmete.

„Oko toga je bilo polemike i na samoj sjednici Skupštine ali ističem još jednom da smo to ostavili kao mogućnost. Nastavno osoblje za takve predmete pokušali bi pronaći putem javnog poziva, a odjeljenje za obrazovanje bi bilo u obavezi da planira sredstva za tu namjenu“, pojasnio je Pašalić.

 

Izvor: SBDBiH

Izdvojeno

Da li je moguće da se u Brčko Distriktu građani ne mogu slobodno nacionalno izjašnjavati, moguće je??

Kako javljaju mediji "Ševal Memić iz Brčkog - Bosanac u Brčko Distriktu BiH vodi bitku s vjetrenjačama. U matičnom uredu su mu odbili izdati...

Na defileu povodom neustavnog 9. januara i ove godine ozloglašeni proruski bajkeri “Noćni vukovi”

Članovi proruske organizacije "Noćni vukovi" učestvovali su na današnjem defileu povodom obilježavanja 9. januara u Istočnom Sarajevu. Noćni vukovi bili su i prošle godine u...

BRČANSKA BORBA ZA PROMJENE (VLAST): MORAM UĆI U VLAST, STRAŠNO ME SE TIČE

Nakon 30-tak godina vladanja jedna politička partija (SDA) odlazi sa vlasti, a sa time slijedi i gubitak preko hiljadu postavljenja u raznoraznim institucijama, na...

KO I KOJIM CIVILNIM ŽRTVAMA RATA U BRČKOM PODIŽE SPOMENIK?

Gotovo bez bilo kakve javne najave, u zaleđu brčanske Vijećnice ubrzano su započeli građevinski radovi, tako da većina stanovnika Brčko Distrikta ne zna šta...

Arogancija brčanskog pravosuđa: I sudije su ljudi kao i drugi smrtnici i nisu imuni od iskušenja neograničene vlasti

„ i sudije su samo ljudi kao i drugi smrtnici i nisu imuni od iskušenja neograničene vlasti. Iz ovoga nastaje  imperativ  njihovog ograničenja  kako...

ANALIZA: KAKO BRČANSKA VLAST NEODGOVORNO TROŠI JAVNI NOVAC

Da brčanska vlast već godinama pokazuje apsolutnu nesposobnost i neodgovornost u racionalnom i zakonitom trošenju javnog novca može se precizno ilustrirati kroz nekoliko primjera...

Šta o knjizi E. Pašalića „Ogledi o Brčkom“ kažu univerzitetski profesori Hadžimuhamedović, Mujkić, Preljeveć i fra Petar Matanović

Nedavno je izašla iz štampe i promovisana  knjiga Enesa Pašalića „Ogledi o Brčkom“. Mada knjiga na provokativan, ali i teorijski argumentiran način, otvara temeljna...

Skupština Distrikta, usvajanjem Zakona o stečaju, ponovo se samorazvlastila, prenoseći sopstvene ovlasti na organe entiteta

Na posljednjem skupštinskom zasjedanju (25. o5. 2022.) usvojen je Zakon o stečaju u drugom čitanju. Radi se o jednom od zakona (Zakon o advokatskoj...