bdf.brcko@gmail.com

Atić: Da li to Vlada Distrikta ignoriše preporuke Evropske komisije i time udaljava BiH od EU?

Zastupnik SDP BiH u Skupštini Brčko distrikta BiH Esad Atić, upućuje zahtjev za informaciju o realizaciji 14 tačaka Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji od Odjeljenja za evropske integracije i međunarodnu saradnju Vlade Brčko distrikta BiH.

Evropska komisija je u svom Mišljenju naznačila da očekuje saradnju svih nivoa vlasti na realizaciji 14 upućenih preporuka.

“Zbog specifične ustavne pozicije Brčko distrikt ima značajne ovlasti i dužni smo odgovoriti zahtjevima Evropske komisije. Brčko distrikt je nekada prednjačio u reformama i nedopustivo je da danas ignorišemo preporuke EK, time Vlada radi direktno na udaljavanju BiH od EU”, poručio je Atić.

U zahtjevu za informaciju Esad Atić navodi da su građani Brčkog i cijele Bosne i Hercegovine čvrsto opredijeljeni za EU, te da je s tim na umu potrebno nastaviti raditi na reformama na svim nivoima vlasti radi što bržeg pristupa Evropskoj uniji.

“Mišljenje Evropske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo predstavlja nacrt potrebnih reformi na kojima treba raditi u cilju ispunjenja kriterija za pristup Evropskoj uniji. Ove preporuke se moraju tretirati sa dužnom pažnjom. Mi smo već morali biti u realizaciji preporuka, a trenutno nemamo ni plan, a čini se, ni želju da ozbiljno pristupimo realizaciji 14 preporuka Evropske komisije i omogućimo otvaranje pregovora BiH za pristup u članstvo u EU”, kaže Atić.

Od Vlade Brčko distrikta Atić traži da se Informacija u što kraćem roku dostavi na raspravu u Skupštinu Brčko distrikta kako bi se zauzeli stavovi i započela ubrzana realizacija. Zvanični zahtjev će biti upućen na prvoj narednoj sjednici Skupštine.

 

Izvor: nap.ba

Izdvojeno