bdf.brcko@gmail.com

Vlada Distrikta osudila napad na tri osobe koji je izvršen od strane navijačke grupe

Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine na jutros održanom kolegiju osudila je napad na tri osobe koji je izvršen 19. 8. 2020. godine od strane navijačke grupe na lokalitetu partizanskog groblja u Brčkom i ujedno osudila i sve druge događaje takve naravi koji su se desili u ranijem periodu, a predstavljaju podsticanje na diskriminaciju, neprijateljstvo ili nasilje.

Vlada je dala punu podršku nadležnim institucijama Brčko distrikta BiH da nastave profesionalno obavljati svoj posao, da prioritetno rade na rasvjetljavanju takvih slučajeva i djeluju preventivno na njihovom suzbijanju.

Na kolegiju je iznesen i stav da politički subjekti u Brčko distriktu BiH imaju odgovornost da ne dopuštaju politizaciju ovakvih događaja koji mogu uznemiravati javnost i da svojim aktivnostima ne trebaju doprinositi podizanju tenzija već suzbijati takve pojave u multietničkoj sredini kakav je Brčko distrikt BiH, te da je potrebno dati punu podršku nadležnim institucijama da rade svoj posao.

Izvor: VBDBiH

Izdvojeno