bdf.brcko@gmail.com

ŠEFIKA KRAJNOVIĆ IZ BRČKOG PRAVOSNAŽNO OSUĐENA NA KAZNU ZATVORA U TRAJANJU OD JEDNE GODINE

U krivičnom postupku koji se vodio protiv Šefike Krajnović iz Brčkog, prvostepenom presudom Osnovnog suda Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, broj 96 0 K 127918 22 K od 24.11.2023. godine optužena je oglašena krivom da je počinila krivično djelo Pronevjera i nepravosnažno je osuđena na kaznu zatvora u trajanju od  jednu (1) godinu, te je obavezana da oštećenom Udruženje penzionera – umirovljenika korisnici PIO/MIO Brčko distrikt BiH isplati iznos od 54.575,326 KM u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti presude pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

Vijeće Apelacionog suda Brčko distrikta BiH je dana 05.03.2024. godine na javnoj sjednici donijelo presudu kojom je odbilo kao neosnovanu žalbu branioca optužene Šefike Krajnović i potvrdilo presudu Osnovnog suda Brčko distrikta Bosne i Hercegovine broj 96 0 K 127918 22 K od 24.11.2023. godine.

Podsjećamo da je prvostepenom presudom optužena nepravosnažno osuđena na kaznu zatvora u trajanju od jedne (1) godine, zbog toga što je u periodu od 01.01.2019. godine do 16.01.2020. godine, u Brčkom, postupajući u svojstvu blagajnika Udruženja penzionera – umirovljenika korisnici PIO/MIO Brčko distrikt BiH, odnosno kao osoba odgovorna za pravilno i zakonito trošenje novčanih sredstava udruženja koja su joj povjerena i zadužena da raspolaže novčanim sredstvima koja služe za redovan rad udruženja, svjesna da neosnovanim prisvajanjem novca sa računa udruženja pribavlja sebi protivpravnu imovinsku korist, što je i htjela, sa bankovnog računa udruženja otvorenog u Privrednoj banci d.d. Sarajevo podigla novčani iznos od 54.576,38 KM i unijela ga u blagajnu, a zatim je taj novčani iznos podigla iz blagajne i zadržala za sebe, koje podizanje iz blagajne nije opravdala, čime je pribavila sebi imovinsku korist u iznosu od 54.576,38 KM, za koji iznos je oštetila Udruženje penzionera – umirovljenika korisnici PIO/MIO Brčko distrikt BiH.

 

 

POMOĆNIK SEKRETARA/

PORTPAROL  PRAVOSUDNE KOMISIJE

 

Izdvojeno