bdf.brcko@gmail.com

Da li postoji pritisak na rad Glavnog revizora Brčko distrikta BiH?

Na 18. redovnoj sjednici Skupštine Brčko distrikta BiH održane dana 22.12.2021. godine Skupština Brčko distrikta BiH je većinom glasova donijela odluku o imenovanju Glavnog revizora Brčko distrikta BiH Ureda za reviziju javne uprave i institucija Brčko distrikta BiH broj: 01-02-7265/21 od 22.12.2021. godine.

Skupština Brčko distrikta BiH se sastoji od 31 zastupnika, a nadležnosti su propisane Statutom Brčko distrikta BiH.

Bivši Glavni revizor gosp. Nekir Suljagić je podnio tužbu u upravnom sporu protiv Skupštine Brčko distrikta BiH, smatrajući da je odluka o imenovanju Glavnog revizora upravni akt, što je stvorilo pravne intrige za njegov vječni mandat na relaciji Skupština Brčko distrikta BiH i Pravosuđe Brčko distrikta BiH.

Pravosuđe Brčko distrikta BiH nije odbacilo tužbu, nego se preispituju odluke Skupštine Brčko distrikta BiH kroz upravni spor.

Skupštinu Brčko distrikta BiH pred sudom zastupa predsjednik Skuštine Brčko distrikta BiH gosp. Siniša Milić, bez znanja i obavještenja ostalih zastupnika, ali uz pomoć i podršku stručne službe.

Pravosuđe Brčko distrikta BiH će dati odgovor da li je odluka o imenovanju Glavnog revizora Brčko distrikta BiH upravni akt, ako su za takvu odluku na sjednici glasali svi zastupnici.

Ukoliko pravosuđe utvrdi da je Skupština Brčko distrikta BiH donosilac upravnih akata, onda je to organ uprave i nema diobe vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku.

Ako je to tačno, svaka odluka Skupštine Brčko distrikta BiH, uključujući i budžet, može biti predmet upravnog spora.

Prema tome, Apelacioni sud Brčko distrikta BiH rješava sporna pravna pitanja u vezi sukoba nadležnosti između institucija prema Zakonu o postupku ocjene usklađenosti pravnih akata Brčko distrikta BiH u vezi sa Statutom Brčko distrikta BiH.

Nadležne institucije su pomiješale svoje nadležnosti, što je kao načelo diobe vlasti davno objasnio Charles-Louis de Secondat Montesquieu, a upravo je to osnova demokratije i vladavine prava.

Umjesto istraga zbog lošeg rada i stanja u društvu, postoji evidentan pritisak na rad Glavnog revizora Brčko distrikta BiH.

Na sjednici Skupštine Brčko distrikta BiH pokušava se diskreditacija nalaza revizije, javne optužbe koje prema revizorima dolaze od nosioca najviših funkcija, još jednom pokazuje da nema nikakvog obzira prema zakonskom i intitucionalnom poretku i da se na institucije gleda kao na „ličnu svojinu“. Umjesto da koriste nalaze revizorskih izvještaja kako bi unaprijedili upravljanje javnim sredstvima, po oprobanom receptu, pristup autoritarnih režima je intenzivan progon svih onih kojih profesionalno obavljaju svoju dužnost i ukazuju na nepravilnosti.

 

„Božica pravde“ ne smije nezakonito upasti u Skupštinu Brčko distrikta BiH, niti politička moć može biti jača od prava.

 

E.U.

Izdvojeno