bdf.brcko@gmail.com

KOLIKO IZ BUDŽETA DISTRIKTA SE IZDVAJA ZA VJERSKE ZAJEDNICE!?

Skupština Brčko distrikta Bosne i Hercegovine ponovo je tokom jučerašnjeg razmatrala prijedlog budžeta za 2024 godinu. Jedna od tema koja je privukla pažnju je svakako pitanje koje su zastupnici postavili  u vezi izdvajanja za vjerske zajednice,  a na osnovu iskazanih potreba prema budžetu distrikta za 2024 godinu.

Jedan od zastupnika koji je na ovu temu govorio je Mehmedalija Karamujić (SBiH), a pored njega odgovor je dao i prim.dr Zijad Nišić, gradonačelnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

 

Izvor: InfoBrčko

Izdvojeno