bdf.brcko@gmail.com

Može se kad se hoće: Brčanski Apelacioni sud stavio van snage Zakon o izmjenama Zakona o platama sudija i tužilaca

Apelacioni sud Distritka na sjednici održanoj 16.05. 2023. donio je presudu kojom se stavlja van snage Zakon i izmjenama i dopunama Zakona o platama i drugim naknadama studija i tužilaca u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine, Zakon kojim su se ograničavala povećanje plata studija i tužilaca u skladu sa prosječnom platom u BiH. Razloga za stavljanjem van snage ovoga zakona je što nije u skladu sa Statutom Distrikta BiH i što je suprotan široko rasprostranjenim međunarodnim i domaćim principima i standardima o zabrani umanjenja plata, beneficija i drugih naknada nosiocima pravosudnih funkcija (studijama i tužiocima).

Ne ulazeći ovdje u meritum same presude ipak treba reći da je ovaj put Apelacioni sud veoma promptno reagirao i to upravo u onoj oblasti koja je od interesa za studije i tužioce, što nije bio slučaj u mnogim drugima oblastima isto tako veoma bitnim za Distrikt. Po onoj narodnoj, kome ćeš ako nećeš sebi.

Činjenica je da se već godinama u Brčko Distrikta BiH donose zakoni i izmjena zakona kojima se namještaju razne pogodnosti oligarhiji na vlasti i njihovoj klijenteli, da se godinama usvaja budžet i amandmani na budžet kojima se milionska javna sredstva prelijevaju u stranački i lične džepove a da pravobranilaštvo, tužilaštvo, i sud nisu našli za shodno da reaguju, odnosno pokrenu inicijativu da se utvrdi da li je ovakav praksa u skladu za međunarodnim i domaćim pravnim standardima. Naravno, sve ove potencijalno kriminogene i koruptivne radnje idu direktno na štetu građana Distrikta, a ne na štetu studija i tužilaca i drugih vladajućih struktura.

Bez obzira što smatramo da niko nema prava, pa ni Skupština, da ugrožava legalna prava sudija i tužilaca, ipak ostaje gorak ukus jer se iz ovoga primjera vidi da se može kad se hoće, odlučno i brzo zaštititi lična prava sudija i tužilaca, ali ne i običnih građana i Brčko Distrikta BiH kao cjeline.

 

 

 

O.P.L.

 

Izdvojeno

Mrtve ribe plove mrtvom rijekom u mrtvom gradu koji se zove Brčko

Odavno smo u Brčkom shvatili da nas u ovom gradu ne smije ništa iznenaditi ili, što bi Sidran rekao ,, ...svikao sam na čuda,...

Trenutno nema alternative dr. Nišiću na mjestu gradonačelnika Brčko Distrikta BiH!

Bilo bi krajnje neozbiljno i maliciozno ocjenjivati rad nove/stare vlade na čelu sa dr. Nišićem apstrahirajući od konteksta u kojem je ta vlast formirana...

KO TO BRANI, A KO NAPADA BRČKO DISTRIKT BIH?

Mada je već odavno jasno da je javna riječ u Brčkom izgubila svaki smisao, ipak je teško pasivno posmatrati ovu rašomonijadu (različita viđenja) oko...

Nije kriv Dodik što pravi svoju državu, krivi su Bošnjaci/Bosanci što su mu prepustili Bosnu

Bošnjaci, većinski muslimani, ovih dana obilježavaju Bajram hadža i kurbana. U skladu s naredbom, oni koji su u mogućnosti hodočaste u Mekku i obavljaju...

Može se kad se hoće: Brčanski Apelacioni sud stavio van snage Zakon o izmjenama Zakona o platama sudija i tužilaca

Apelacioni sud Distritka na sjednici održanoj 16.05. 2023. donio je presudu kojom se stavlja van snage Zakon i izmjenama i dopunama Zakona o platama...

Milić: ,,Ono što je za vas (Bošnjake) loše, za mene je dobro, što je vama (Bošnjacima) dobro, meni nije,’’

Po ko zna koji put pokazalo se da sve ono što se radi u Brčko Distriktu dvadeset i nešto godina, sa ciljem implementacije Mirovnog...

PLATI IM, GRADONAČELNIĆE, SAMO NEKA TE NE SAVJETUJU!

Novi gradonačelnik Brčko distrikta Zijad Nišić je sa nekoliko poteza iskazao pristojnu političku i opštu kulturu, te široku otvorenost za saradnju, što je naišlo...

Da li je moguće da se u Brčko Distriktu građani ne mogu slobodno nacionalno izjašnjavati, moguće je??

Kako javljaju mediji "Ševal Memić iz Brčkog - Bosanac u Brčko Distriktu BiH vodi bitku s vjetrenjačama. U matičnom uredu su mu odbili izdati...