bdf.brcko@gmail.com

Može se kad se hoće: Brčanski Apelacioni sud stavio van snage Zakon o izmjenama Zakona o platama sudija i tužilaca

Apelacioni sud Distritka na sjednici održanoj 16.05. 2023. donio je presudu kojom se stavlja van snage Zakon i izmjenama i dopunama Zakona o platama i drugim naknadama studija i tužilaca u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine, Zakon kojim su se ograničavala povećanje plata studija i tužilaca u skladu sa prosječnom platom u BiH. Razloga za stavljanjem van snage ovoga zakona je što nije u skladu sa Statutom Distrikta BiH i što je suprotan široko rasprostranjenim međunarodnim i domaćim principima i standardima o zabrani umanjenja plata, beneficija i drugih naknada nosiocima pravosudnih funkcija (studijama i tužiocima).

Ne ulazeći ovdje u meritum same presude ipak treba reći da je ovaj put Apelacioni sud veoma promptno reagirao i to upravo u onoj oblasti koja je od interesa za studije i tužioce, što nije bio slučaj u mnogim drugima oblastima isto tako veoma bitnim za Distrikt. Po onoj narodnoj, kome ćeš ako nećeš sebi.

Činjenica je da se već godinama u Brčko Distrikta BiH donose zakoni i izmjena zakona kojima se namještaju razne pogodnosti oligarhiji na vlasti i njihovoj klijenteli, da se godinama usvaja budžet i amandmani na budžet kojima se milionska javna sredstva prelijevaju u stranački i lične džepove a da pravobranilaštvo, tužilaštvo, i sud nisu našli za shodno da reaguju, odnosno pokrenu inicijativu da se utvrdi da li je ovakav praksa u skladu za međunarodnim i domaćim pravnim standardima. Naravno, sve ove potencijalno kriminogene i koruptivne radnje idu direktno na štetu građana Distrikta, a ne na štetu studija i tužilaca i drugih vladajućih struktura.

Bez obzira što smatramo da niko nema prava, pa ni Skupština, da ugrožava legalna prava sudija i tužilaca, ipak ostaje gorak ukus jer se iz ovoga primjera vidi da se može kad se hoće, odlučno i brzo zaštititi lična prava sudija i tužilaca, ali ne i običnih građana i Brčko Distrikta BiH kao cjeline.

 

 

 

O.P.L.

 

Izdvojeno