bdf.brcko@gmail.com

U Brčkom postavljeni kontejneri za prikupljanje ambalažnog otpada od pesticida

“Danas su na području Brčko distrikta, na četiri sabirne tačke postavljeni kontejneri za prikupljanje ambalažnog otpada od pesticida koji se koriste u poljoprivredi. Sabirni kontejneri su postavljeni na parcelama poljoprivrednih preduzeća Agro pejin d.o.o. u Grbavici, Agro Kostić u Slijepčevićima, Megamarket kompani d.o.o. na Plazuljama i preduzeću Kompot-Voće d.o.o u Boderištu. Sa prethodno postavljenim ispred preduzeća Maočanka commerce d.o.o u Maoči i Soff.do.o. u Šatorovićima čine šest sabirnih lokaliteta gdje se odvija prikupljanje štetne ambalaže od pesticida. Osim Brčkog ovaj projekt obuhvata još šest lokalnih sredina u Bosni i Hercegovini. Trenutno je u izradi i program razvoja sistema upravljanja spremnicima za period 2023-2027.

Aktivnosti se odvijaju u okviru projekta „Okolinski prihvatljivo upravljanje postojanim organskim zagađujućim materijama (POPs) u industrijskom i sektoru upravljanja otpadom u BiH“. Projekat implementira UNDP u Bosni i Hercegovini, a finansiran je od strane Vlade Švedske. Današnje aktivnosti su provedene u suradnji sa Odjeljenjem za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Vlade Brčko distrikta BiH i Inspektoratom Brčko distrikta BiH.

Osim postavljanja kontejnera, proizvođačima su podjeljene jumbo vreće i adekvatne vreće manjeg obima za prikupljanje ambalažnog otpada, zaštitna oprema u vidu zaštitnih odijela, rukavica, maski, naočala i promotivnog materijala.

Nezbrinuti ambalažni otpad od pesticida šteti našoj životnoj sredini. Posljedice zagađenja su vidljive u tlu, vodnim tokovima i biološkom svijetu. Pravilnim odlaganjem ambalažnog otpada u poljoprivredi smanjuju se količine štetnog otpada, štedi se novac, stvara se kvalitetna osnova za recikliranje i poboljšava se ambijent za zdrav okoliš i zdravlje ljudi.”

Selman Edi Kaloper, magistar biljne proizvodnje

(Trener za sigurno postupanje fitofarmaceutskim sredstvima

i koordinator aktivnosti za Brčko distrikt)

Izdvojeno