bdf.brcko@gmail.com

Ristanić oslobođen, a Hazim Fazlović čeka presudu za zločine u Brčkom???

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine ocijenilo je u završnoj riječi da je dokazalo da je Hazim Fazlović počinio radnje iz optužnice koja ga tereti za zločine u Brčkom, dok Odbrana smatra da je logično bilo očekivati da Tužilaštvo odustane od optužnice.

Tužilaštvo je navelo da je Fazlović bio pretpostavljeni pripadnicima jedinice, koji su u selu Boderište 8. marta 1993. mučili i ubili 11 zarobljenih pripadnika Vojske Republike Srpske.

“Bio je na licu mjesta i propustio je da ih kazni”, kazao je tužilac Miroslav Janjić.

On se osvrnuo na vojna pravila prema kojima je komandant odgovoran za djela podređenih, ako ne preduzme mjere da ih kazni. Janjić je predložio da Vijeće donese pravednu presudu.

Odbrana je ocijenila da je Tužilaštvo iznijelo uopštenu završnu riječ u nedostatku argumentacije za optužbe koje Fazlovića terete da je u svojstvu komandanta Trećeg bataljona 108. brigade Armije BiH znao da je njemu potčinjena jedinica bila u rejonu Boderišta, da je mogao znati da su počinili mučenje i ubistvo, te da je i sam bio na poprištu.

“Tužilaštvo nije uspjelo dokazati nijedan navod osim da je optuženi bio komandant”, kazala je braniteljica Sabina Mehić, dodajući da nije bilo dovoljno dokaza o načinu stradavanja vojnika.

Ona je istakla da je za komandnu odgovornost preduslov da se dokaže da su podređeni izvršili krvično djelo, a da su u ovom predmetu trojica optuženih, koji su bili u Trećem bataljonu, pravosnažno oslobođeni.

“Kako je moguće da raspravljamo o odgovornosti Fazlovića kad su njegovi podređeni oslobođeni. Logično je bilo za očekivati da Tužilaštvo odustane od optužbe”, kazala je Mehić.

Ona je dodala da uopšte nije dokazano da je Fazlović bio na licu mjesta, nego suprotno – jedini svjedok koji ga je spomenuo kazao je da ga je sreo kilometar i po od Boderišta i naredio mu da se vrati kako bi se pripremio za kontraofanzivu.

Fazlović je kazao da je u vrijeme borbi u Boderištu čuo da je bilo poginulih i na jednoj i na drugoj strani, ali da niko nije spominjao zarobljenike.

Postupak protiv Fazlovića je razdvojen 25. oktobra u odnosu na Admira Rizvanovića i ostale, protiv kojih su optužbe odbijene.

Izricanje presude zakazano je za 6. decembar.

 

Izvor: detektor.ba

Izdvojeno