bdf.brcko@gmail.com

Supervizor naglašava da će rezultati, a ne riječi, pokazati kakav je stav vlasti Distrikta po otvorenim pitanjima

Vrijeme je da vlasti Distrikta zaključe transformativne infrastrukturne projekte, reformu zakonodavstva o državnoj službi i proizvodnji čiste energije, te mjere protiv korupcije koje je prvi zamjenik visokog predstavnika i supervizor za Brčko Michael Scanlan spomenuo u svom obraćanju povodom Dana Brčko Distrikta. Kako je supervizor naglasio, on će dolaziti u Brčko koliko god bude neophodno kako bi se ovi ciljevi i ostvarili.

U svojoj nedavnoj presudi, Apelacioni sud Distrikta je potvrdio da se nadležnost Komisije za odlučivanje o sukobu interesa odnosi na sve izabrane i imenovane zvaničnike. Supervizor ponovo ističe da se zakon mora primjenjivati na sve podjednako. Stoga očekuje te pruža punu podršku Komisiji za odlučivanje o sukobu interesa, Uredu za borbu protiv korupcije, Policiji i Tužilaštvu da rade svoj posao na suzbijanju korupcije u Distriktu.

Istovremeno, mediji i nevladine organizacije imaju odgovornost da prate i budu partneri u postizanju neophodne budžetske transparentnosti i dobre uprave koji će doći sa iskorjenjivanjem korupcije. S tim u vezi, supervizor se sastao sa predstavnicima NVO „Demos“ kako bi saznao više o njihovom aktuelnom projektu „STOP nezakonitom zapošljavanju“.

Supervizor pozdravlja snažnu posvećenost ovim ciljevima koju je čuo na sastancima sa rukovodstvom Vlade i Skupštine Distrikta, glavnim koordinatorom Vlade Distrikta i predsjednikom Osnovnog suda Brčko Distrikta. Istovremeno, supervizor naglašava da će rezultati, a ne riječi, pokazati kakav je zaista stav vlasti Distrikta po ovim pitanjima.

Izdvojeno