bdf.brcko@gmail.com

Vlada usvojila rebalans budžeta za 2021. godinu i stavila na raspolaganje 15 miliona KM; promjenjen statusa Javnog preduzeća „Radio Brčko“ Brčko distrikt BiH

Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine na današnjoj 26. redovnoj sjednici usvojila je Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Brčko distrikta BiH za 2021. godinu.

Gradonačelnik Brčko distrikta BiH Esed Kadrić kazao je da nakon izvršenih izmjena nova projekcija prihoda u Budžetu Brčko distrikta BiH za 2021. godinu iznosi 232.080.442,79 KM.

„Stavili smo na raspolaganje 15.000.000,00 KM. Vlada Distrikta je uspjela da nađe unutrašnje rezerve, nešto preko šest miliona maraka i to smo našli na uštedama na pozicijama plate, materijalnih troškova i izvršili smo određeni prenos sredstava negdje više skoro od 9 miliona maraka iz ranijih godina što nam je bio dobar osnov da možemo ispuniti neke svoje tekuće obaveze do konca ove godine”, kazao je Kadrić.

On je istakao da je ovim rebalansom planirano dodatno 2 miliona maraka za podsticaj u poljoprivredi što će, kako je kazao, u zbiru za tekuću godinu iznositi 12 miliona maraka.

„Također, planirali smo 700.000,00 KM nedostajućih u Odjeljenju za privredni razvoj, sport i kulturu, za podsticaj u privredu uz negdje oko 200.000 KM podrške pomoći JP „Luka Brčko”. Opredijeli smo se i uspjeli smo naći 1.200.000,00 KM za tekuće donacije sportskim klubovima i to je pokušaj da ovu tešku situaciju u kojoj se našao brčanski sport, u smislu finansiranja, pokušamo sanirati. Ukazala se potreba, a i naša je obaveza, da djelujemo prema JZU „Zdravstveni centar Brčko” sa milion maraka dodatnih sredstava kako bi mogli provesti do kraja finansijski plan i osigurati da JZU, posebno sada u pripremi borbe za četvrti val protiv pandemije, imaju dovoljno sredstava. Dodatno smo podržali i Pododjeljenje za javno zdravstvo u smislu obaveza prema protokolu koji smo uspostavili i planu vakcinacije”, kazao je Kadrić.

On je naglasio da je jedan milion maraka preusmjeren i Policiji Brčko distrikta BiH kako bi mogli zagrijavati prostorije nove zgrade Policije, ali i kako bi osigurali druga materijalno-tehnička sredstva. Gradonačelnik je kazao da se u ovom rebalansu našla i sredstva za izgradnju Gradskog stadiona.

„Izvršili smo jedan prenos sredstava s drugih kapitalnih pozicija prema zajedničkoj zbirnoj poziciji za raspisivanjem novog tendera za izgradnju Gradskog stadiona i tu je još dodatnih 1.650.000, 00 KM sredstva koja su nam potrebna jer prethodni tender je pao zbog povećanja cijena građevinskog materijala. Također, Direkcija za finansije dobit će 500.000,00 KM za nabavku softvera za Poreznu upravu kako bi se krenulo sa primjenom Zakona o igrama na sreću i konačno počeli osiguravati prihod i po tom osnovu. U Arhiv u Odjeljenju za javni registar smo osigurali 100.000,00 KM za nabavku softvera i hardvera. Također, i Odjeljenju za komunalne poslove izdvojili smo 100.000,00 KM kako bi se obnovila ukrasna rasvjeta. Na moju inicijativu planirano je i 80.000,00 KM za klizalište na Trgu mladih”, kazao je Kadrić.

Na današnjoj sjednici Vlada je odobrila i Nacrt odluke o pristupanju postupku promjene statusa Javnog preduzeća „Radio Brčko“ Brčko distrikt BiH d. o. o.

„Radio Brčko sada pretvaramo u javnu ustanovu koja će imati nadležnost za informisanje i izdavaštvo, a sve s potrebom usklađivanja i sa Zakonom o budžetu jer javno preduzeće djeluje na tržištu i ne možemo na ovaj način više držati status Radio Brčkog. Nastojimo da popravimo ujedno i status samog radija i organizacionu strukturu kako bi došlo do generalnog kvaliteta rada ove ustanove”, kazao je Kadrić.

Vlada je na današnjoj sjednici odobrila i Smjernice za izradu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju u Brčko distriktu BiH, Nacrt odluke o utvrđivanju javnog interesa za raspolaganje poslovnim prostorom bez naknade u korist Udruženja građana Jedinstvena organizacija boraca „Unija veterana“ i Udruženja građana „Organizacija ratnih vojnih invalida“, Nacrt odluke o utvrđivanju javnog interesa za raspolaganje poslovnim prostorom bez naknade u korist organizacije „Udruženja porodica poginulih boraca Republike Srpske“, Nacrt odluke o utvrđivanju javnog interesa za raspolaganje poslovnim prostorom bez naknade u korist Udruženja građana „Dobitnika najvećih ratnih priznanja Zlatni ljiljan“, Nacrt odluke o utvrđivanju javnog interesa za raspolaganje poslovnim prostorom bez naknade u korist „Udruženja žena Bošnjakinja“ i Nacrt odluke o utvrđivanju javnog interesa za raspolaganje poslovnim prostorom bez naknade u korist „Organizacije starješina vojske Republike Srpske – Odbor Brčko distrikt“.

Vlada je usvojila i Prijedlog pravilnika o dodjeli sredstava za finansiranje programa, odnosno projekata od javnog interesa u Odjeljenju za zdravstvo i ostale usluge Vlade Brčko distrikta BiH, Prijedlog odluke o odobravanju programa utroška sredstava za dodjelu kapitalne donacije Javnom preduzeću „Komunalno Brčko“ d. o. o. Brčko distrikt BiH u svrhu rješavanja vodosnabdijevanja u MZ Skakava Gornja, Prijedlog odluke o odobravanju donacije i programa utroška vjerskim zajednicama, Prijedlog odluke o kriterijima za dodjelu donacija pojedincima (studentima generacije) s područja Distrikta kao i Prijedlog odluke o načinu raspodjele donacija pojedincima (studentima generacije) s područja Distrikta.

Članovi Vlade usvojili su i Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Nacrt akcionog plana Vijeća Evrope za BiH za 2022–2025. godinu, Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Zavodu za zapošljavanje za preraspodjelu neiskorištenih sredstava, Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na nacrt teksta sporazuma o posredovanju između Vijeća ministara BiH i Crown Agents Japan Limited u okviru sporazuma o grantu između Vijeća ministara BiH i Vlade Japana za opremanje medicinskih ustanova u BiH, Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na imenovanje direktora i dva zamjenika direktora JZU „Zdravstveni centar Brčko“ i Prijedlog odluke o imenovanju člana i zamjenika člana Policijskog odbora.

Vlada je primila k znanju i Izvještaj o radu sa finansijskim poslovanjem za period od 1. 1. do 30. 6. 2021. godine JP „Putevi Brčko“ d. o. o. Brčko distrikta BiH kao i Informacije o sticanju uz naknadu nekretnine označene kao parcela broj 853/5 KO Stanovi.

 

Izdvojeno

Za direktora Kancelarije za prevenciju i borbu protiv korupcije u Distriktu imenovan penzionisani policajac Žarko Ćosić

Skupština Brčko Distrikta BiH je na jučerašnjem zasjednanju imenovala direktora Kancelarije za prevenciju i borbu protiv korupcije u Brčko Distriktu, institucije od koje i...

AFERA KISEONIK POKAZUJE KO VODI I GDJE VODI BRČKO DISTRIKT BIH

Po prvi put u posljednjih petnaestak godina jedna brčanska politička stranka opravdala je razloge svoga postojanja. Brčanska stranka „Narod i pravda“ je prije par...

BRČAK NEŠAD ALIKADIĆ, SVJETSKI POZNAT ARHITEKTA I BOSANSKI PATRIOTA PRUŽA RUKU PRIJATELJSTVA I SARADNJE

Notorna je činjenica da godinama na važne javne funkcije u Brčko Distriktu BiH dolaze kadrovi, ne mediokriteti, oni osrednji, nego oni najgori, oni sa...

Od sutra u Distriktu nema korupcije: Dolaze predstavnici američke ambasade da potpišu sporazum sa Vladom Distrikta o borbi protiv korupcije

Prošlo je dvadeset godina od nastanka Distrikta, koji su osmislile i supervizorskim palicama uspostavile SAD. Nesebično su se trudili da uspostave funkcionalnu izvršnu vlast, pa...

Znate li onaj vic o Brćaku, Luki i Sehari ??? NEKAD LUKA, DANAS FINANSIJSKA BRUKA

Imo Brćak kamaru para, pa dao Sehari da ih čuva, ali pod jednim uslovom, Ako mu dijete Luka zapadne u belaj i zatreba para...

Požar kod stadiona Jedinstvo, gori zgrada gradskih bazena

KRIMINALITET: - U izvještajnom periodu na prostoru Brčko distrikta BiH u oblasti kriminaliteta zabilježena su tri krivična djela, od čega su dva u oblasti imovinske...

Zapad sprema rat u BiH! BRČKO JE MESTO ODAKLE SVE KREĆE?!

Situacija u koju je dovedena Republika Srpska polako, kaže Pavić u emisiji Radio Sputnjika „Od četvrtka do četvrtka", klizi ka nekoj novoj konferenciji. Za...

Preminuo naš sugrađanin, Brčak, IMRAD KOPČO ( MEHMEDA ) KOPČALIĆ

S tugom u srcu obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je 11.7.2021. godine, u Kanadi, nakon duže bolesti, preminuo naš dragi IMRAD KOPČO ( MEHMEDA...