bdf.brcko@gmail.com

Još u aprilu se znalo ko će biti novi notar u Brčko Distriktu BiH

Brčko distrikt BiH u augustu je dobilo novog notara – Tanju Slišković, koja je ranije obavljala poslove stručnog savjetnika šefa policije za pravna pitanja Policije Brčko distrikta. Prvi radni dan, barem prema rješenju Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH, bio joj je 23. augusta.

 

Pravosudna komisija Tanja Sliskovic

Dio zapisnika sa vanredne sjednice Pravosudne komisije Brčko distrika BiH od 17. augusta 

 

I ovo ne bi bilo ništa čudno da još krajem aprila nismo dobili poruku sa imenom Tanje Slišković kao kandidatom za kojeg se čuvala pozicija notara.

 

Odlučujući kriterij

 

Na konkurs za izbor notara, koji je raspisan u martu ove godine, prijavilo se pet kandidata, a Komisija za sprovođenje konkursa za izbor notara za Brčko distrikt, utvrdila je da njih četvero ispunjavaju uslove za obavljanje službe notara. Lista uspješnih kandidata proslijeđena je predsjedniku Pravosudne komisije.

“Odredbom člana 8. stav 2. Zakona o notarima Brčko distrikta BiH propisano je da kod izbora za notara između više kandidata odlučujući kriterijum uspjeh postignut na notarskom ispitu. Istom odredbom propisano je da kao drugi kriterijum Pravosudna komisija može propisima obavezati sve kandidate da polažu tetst o pravnim specifičnostima Distrikta, te da ukoliko propiše obavezu polaganja testa, identitet kandidata neće biti vidljiv iz testa i da se za takav test neće davati ocjena nego će kandidati položiti ili pasti. Imajući u vidu da nije propisana obaveza polaganja testa odlučujući kriterijum bio je uspjeh na notarskom ispitu”, stoji u rješenju Pravosudne komisije.

Tanja Slišković je na notarskom ispitu imala 8,25 bodova i time je ostvarila bolji uspjeh od protukandidata koji su imali ocjene 7,97, 7,88 i 6,80.

 

Ime se znalo mjesecima unaprijed

 

U pravosudnoj zajednici Brčko distrikta još u vrijeme trajanja konkursne procedure bilo je poznato da će Tanja Slišković biti izabrana za novog notara. I redakcija Žurnala je krajem aprila dobila e-mail u kojem je navedeno njeno ime kao kandidata za kojeg se čuvala ta pozicija.

Tanja Slišković je, inače, supruga zamjenika direktora SIPA Đure Kneževića. Za njega su mediji u nekoliko navrata pisali da je funkcioner blizak HDZ-u BiH, a prema informacijama Žurnala on je u prijateljskim odnosima sa pojedinim članovima Pravosudne komisije. Upravo je to ono što je i ostavilo prostor za sumnju u izbor njegove supruge na mjesto notara.

U decembru 2019. Žurnal je objavio dokumente o navodnoj umješanosti Kneževića u kriminalne radnje tokom 1993. kada je kao granični policajac dozvoljavao šverc robe. Protiv Kneževića prošle godine podnesene su četiri krivične prijave Tužilaštvu BiH zbog zloupotrebe položaja od 2014. do 2020. U tim prijavama se, između ostalog, navodilo da je nezakonito zapošljavao rodbinu i prijatelje, da je uticao na činovanje nekih uposlenika, da je netransparentno nagrađivao pojedince, te između ostalog, državnu imovinu koristio u privatne svrhe.

 

Ocjena je jedini kriterij

 

Pitali smo Pravosudnu komisiju za komentar kako je moguće da se ime budućeg notara znalo i prije nego je konkursna procedura okončana, na šta su oni odgovorili da su „svi notari od konstituisanja notarske službe u Brčkom birani samo po jednom kriterijumu i to je ocjena na notarskom ispitu, uz ispunjavanje ostalih opštih uslova“.

„Pri tome, notarski ispit u BiH polaže se pri Ministarstvima pravde RS i FBiH, dok u Brčkom ne postoji mogućnost polaganja notarskog ispita. Dakle, predsjednik Pravosudne komisije kod izbora notara sa sjedištem u Distriktu može primijeniti samo jedan kriterijum i to objektivne prirode, a to je ocjena na notarskom ispitu. Zbog toga svakome kome je dostupna ocjena kandidata na notarskom ispitu može predvidjeti i ko će biti izabran za notara, prostim upoređivanjem ocjena“, naglasili su još ranije iz Pravosudne komisije.

Procedura se svodi na sačinjavanje rang liste prijavljenih kandidata po uspjehu na notarskom ispitu, dodali su, i predsjednik Pravosudne komisije bira onog kandidata koji je ostvario najbolju ocjenu.

 

Da li se čekao “pravi kandidat”?

 

Konkurs za izbor notara prvi put je raspisan u julu prošle godine, ali je u decembru iste godine i poništen. Kao zvaničan razlog naveden je protek zakonskog roka od 30 dana za izbor kandidata. I dok izvor Žurnala navodi da je stvarni razlog poništenja konkursa taj što se u to vrijeme nije pojavio “pravi kandidat” iz Pravosudne komisije odbacuju takve insinuacije.

“Prethodni konkurs nije proveden u propisanom roku od 30 dana jer se jedan od članova Komisije za izbor notara izuzeo od odlučivanja jer su u odnosu na jednog od prijavljenih kandidata postojale okolnosti koje bi tog člana komisije dovele u sukob interesa. Nakon njegovog izuzeća bilo je potrebno razriješiti i imenovati novog člana komisije za izbor notara uz relativno kratak rok od 30 dana“, kazali su u Pravosudnoj komisiji.

No, ovo pojašnjenje nije uvjerilo grupu pravnika iz Brčkog koji tvrde da se u Zakonu u notarima Brčko distrikta BiH treba mijenjati veći broj stvari, koje nisu izričito precizirane, pa zbog toga ovaj Zakon pojedinci “tumače kako njima odgovara”.

 

(zurnal.info)

 

Izdvojeno