bdf.brcko@gmail.com

VLADA ODOBRILA ZAKON O ELEKTRIČNOJ ENERGIJI; OSTAJE OTVORENIM PITANJE USKLAĐENOSTI OVOGA ZAKONA SA DRŽAVNIM ZAKONOM?

Na sjednici koja je održana protekle sedmice Vlada Brčko Distrikta je odobrila I u Skupštinu Distrikta uputila Zakon o električnoj energiji kojim se stavlja van snage dosadašnji zakon koji je usvojen 2018 godine. Ovaj zakon dio je ukupnih obaveza Bosne I Hercegovine u sklopu Trećeg energetskog paketa u smislu usklađivanja zakonodavstva entiteta I Brčko Distrikta sa propisima EU u ovoj oblasti.

Ono što je značajno za Distrikt a što se ovim zakonom reguliše je gubitak monopola Javnog preduzeća Komunalno kao jedinog snabdjevača građana Brčko Distrikta električnom energijom I omogućivanje da se u toj ulozi pojave I drugi pravni subjekti iz ove oblasti.

Prema ovom kao I državnom zakonu ostaje da Državna regulatorna komisija DERK reguliše ovu oblast u Distriktu kao i u cijeloj BiH.

Međutim, ostaje pitanje usklađenosti ova dva zakona kada je DERK u pitanju, odnosno mogućnost da se njegove nadležnosti propisuju zakonom Distrikta.

Usvajanjem ovog zakona od strane Skupštine Brčko Distrikta ispunila bi se obaveza brčanske lokalne zajednice za usklađivanjem svojih propisa u vezi snabdijevanja i regulisanja prodaje električne energije, a u vezi s tim potrebno će biti usvojiti još dva zakona iz ove oblasti.

No, nad zakonodavstvom Brčko Distrikta BiH visi pitanje da li je njegovo zakonodavstvo usklađeno sa zakonima BiH i da li se zakoni BiH primjenjuju u Distriktu, na što nas obavezuje Statut Distrikta.

 

E.U.

Izdvojeno