bdf.brcko@gmail.com

Prezentovan projekat „Važnost sistema ranog upozoravanja za sve vrste opasnosti

U Gradskoj vijećnici u Brčkom danas je predstavnicima vlasti Distrikta i predstavnicima različitih subjekata zaštite i spašavanja prezentovan projekat UNDP-a „Uvođenje sistema ranog upozoravanja u Brčko distriktu BiH za sve vrste opasnosti s fokusom na SMS obavještavanje javnosti“ koji se realizuje u saradnji s Odjeljenjem za javnu sigurnost Brčko distrikta BiH.

Na prezentaciji istaknuta je važnost ranog upozoravanja za sve vrste opasnosti i putem SMS-a s ciljem znatno bržeg informisanja građana i sudionika sistema civilne zaštite putem mobilnih telefona o opasnostima koje prijete i mjerama koje je potrebno preduzeti kako bi se eventualno smanjile ljudske žrtve i materijalna šteta.

Šef Odjeljenja za javnu sigurnost Vlade Brčko distrikta BiH Bogdan Bratić kazao je da je Odjeljenje dalo punu podršku UNDP-ju u realizaciji projektnih ciljeva i definisanju uloga i odgovornosti u sistemu ranog upozoravanja građana.

„Prirodne nesreće i katastrofe koje su se desile u proteklom periodu, poplave 2014. godine kroz koje je prošla naša lokalna zajednica kao i pandemija COVID-19 koja je još uvijek u toku, ukazuju nam na potrebu pravovremene i brze razmjene ključnih informacija kako bi se smanjio negativan uticaj prirodnih i drugih opasnosti na ljude i materijalna dobra. Kako bi poboljšali sistem i metode informisanja i uzbunjivanja građana UNDP je pokrenuo inicijativu čiji je cilj pilotiranje novog pristupa ranog upozoravanja u slučaju prirodnih opasnosti. Pristup se temelji na korištenju tehnologije mobilnih telefona koja bi osigurala pravovremeno obavještavanje stanovništva ugroženog područja i pružio upozorenje u stvarnom vremenu“, istakao je Bratić.

Kako bi sistem mogao biti uveden na održiv način i dugoročno osigurao efikasan sistem osmatranja projektom je predviđeno i provođenje analize stanja na osnovu koje će biti formulisana studija izvodljivosti.

U ime UNDP-ja prezentaciji je prisustvovao i Almir Beriden koji je predstavio projektne ciljeve kao i definisanje uloga i odgovornosti u sistemu ranog upozoravanja.

 

Izdvojeno