bdf.brcko@gmail.com

Reagovanje Nedeljka Tabakovića na saopštenje Udruženja sudija Brčko Distrikta BiH

Poštovani,

Imajući u vidu da se brčanski portali nedavno objavili saopštenja za javnost Udruženja sudija Brčko distrikta u kojem isto iznosi niz neistina na moj račun, to Vas molim da objavite ovaj demant istog:

Demant sudije Osnovnog suda Brčko distrikta Nedeljka Tabakovića

Udruženje sudija Brčko distrikta BiH (dalje: Udruženje) se u nedavno objavljenom saopštenju ogradilo od mog svjedočenja pred Privremenom istražnom komisijom Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH za utvrđivanje stanja u pravosuđu (dalje: Komisija), te u saopštenja između ostalog navodi da se nisam pojavio na Kolegijumu sudija Osnovnog suda Brčko distrikta (dalje: Kolegij). Međutim, autor saopštenja (iako Udruženje po zakonu ima svog zastupnika), nije se udostojio potpisati i javnost upoznati sa razlozima zbog kojih sam bio spriječen da prisustvujem istom.

Međutim, prije nego što demantujem navode saopštenja, jako je bitno (kako bi javnost stvorila što jasniju sliku o svemu ovome), da se napravi jasna razlika između Udruženja sudija i Kolegija sudija (jer ovo nije jedno te isto). Iz sadržaja saopštenja može se zaključiti da Udruženje, očigledno i namjerno, zadire u neke stvari koje se tiču isključivo Osnovnog suda Brčko distrikta.

Naime, Kolegij sudija je radno tijelo Osnovnog suda i opštu sjednicu čine sve sudije tog suda. S druge strane, Udruženje sudija je kao i svako drugo udruženja, ima članove i ciljeve definisane Statutom. Dakle, javnost treba da zna, da nisu sve sudije članovi Udruženja sudija (određen broj sudija Osnovnog suda Brčko distrikta BiH, u koje spadam i ja, nismo članovi Udruženja). Opet, članovi Udruženja mogu biti i lica koja nisu sudije Osnovnog suda (npr. sudije Apelacionog suda Brčko distrikta).

Prema tome, ostaje nejasno zašto se Udruženje ograđuje od izjava sudije koji nije njihov član, a pogovo nejasno ostaje, odakle navedenom Udruženju uopšte pravo da se miješa u rad organa suda, odnosno Kolegija sudija?

Naime, javnost takođe mora da zna da je Udruženje uopšte nema nadležnost da daje ocjenu da li su izjave bilo kojeg sudije narušile integritet pravosuđa, kako se to navodi u saopštenju. Visoki sudski i tužilački savjet BiH (dalje: VSTS) je jedini organ koji je zakonom ovlašten da utvrđuje da li određeno ponašanje nosioca pravosudne funkcije predstavlja neki od disciplinskih prekršaja.

Dakle, što se tiče mojih izjava one nisu iznesene bilo gdje, naprotiv, iznio sam ih u svojstvu nosioca pravosudne funckije i sudije Osnovnog suda Brčko distrikta pred Komisijom, koja me takođe putem navedenog suda, pozvala da iznesem svoje mišljenje o stanju u pravosuđu, koje i ovom prilikom ocjenjujem katastrofalnim.

Prema tome, ne može se smatrati da ono što sam iznio pred Komisijom narušava integritet pravosuđa, već ga naprotiv, upravo prikazuje onakvim kakvim ono jeste. U prilog tome, najbolje govori treći ovogodišnji izvještaj OSCE-a i Pribeov izvještaj, koji nisu pristrasne institucije, odnosno lica, već neutralni i objektivni posmatrači stanja u našem pravosuđu.

Nego, kada je u pitanju moje svjedočenje u pogledu CMS, odnosno sistema koji bi trebao da služi da se predmeti sudijama dodijeljuju isključivo automatski i mogućnosti zloupotrebe istog, mogu slobodno reći da i dalje ostajem pri svojim tvrdnjama da je u pravosuđu prisutna pojava zloupotrebe CMS. A da li ima zloupotreba, to je stvar SIPA, OSA i drugih organa koji su nadležni da sprovedu adekvatnu istragu i utvrde konkretne činjenice. To što se kod pojedinaca u brčanskom pravosuđu, koji su u svemu ovome prepoznali i vidjeli sebe, pojavljuje opravdan strah, to je nešto sasvim drugo.

Dalje, kada je u pitanju navod da se nisam pojavio na opštoj sjednici Kolegija koji je sazvan odmah nakon mog svjedočenja na kojem sam mogao da iznesem tvrdnje o CMS, valja opet ponoviti i debelo podvući da je jedino VSTS nadležan da saslušava sudije kada je riječ o disciplinskoj odgovornosti, dakle, nema ni Udruženje ni Kolegij nadležnost da organizuju takvu vrstu saslušanja ili kojekakvog vida suđenja bilo kojem od sudija.

Dakle, da li se CMS zloupotrebljava ili ne, nije stvar glasanja već sprovođenja ozbiljne istrage koja predstavalja složen postupak, jer zahtjeva sprovođenje prikupljanja dokaza i drugih istražnih radnji, vještačenja, itd. Ako već nije, Komisija će zapisnik o mom svjedočenju dostaviti Kancelariji disciplinskog tužioca na dalje postupanje. Ko nema oraha u džepu, nema čega ni da se boji. Prema tome, pustimo tužioca da radi svoj posao.

Što se tiče sjednice Kolegija, tačno je da nisam prisustvovao istoj, međutim, ne zato što nisam htio, kako se to predstavlja u saopštenju, već zato što sam u vrijeme za koje je zakazan Kolegij, već bio zakazao ročište u jednom od predmeta. Dakle, nisam mogao doći na Kolegij, niti sam u trenutku kad sam saznao za održavanje istog, mogao uskladiti svoje obaveze, a ovo iz razloga jer se sjednica Kolegija zakazuje na dan održavanja istog ili koji dan ranije, dok se termin za ročište zakazuje mjesec ili dva ranije. Međutim, obavijestio sam Kolegij da neću stići da prisustvujem, o čemu takođe postoji pisani trag, kao i o tome da sam već ranije za taj dan zakazao ročište, pozvao stranke i svjedoke, što se lako može provjeriti kroz CMS. Šta sam trebao da učinim, da se ne pojavim i da stranakama, punomoćnicima i svjedocima kažem da je ročište odgođeno?

Takođe, želim javnost upoznati sa tim, da je Kolegij zloupotrebljen, što potvrđuje činjenica da je sazvan odmah nakon mog svjedočenja i tema o kojoj se raspravljalo. Dakle, ako je jedina tačka dnevnog reda bila raspravljanje Kolegija o mom svjedočenju, onda je valjda o terminu sjednice Kolegija, predsjednik suda prvo trebao da se usaglasi sa mnom, što bi bilo kolegijalno. Pod uslovom, da je Kolegij zakonom ovlašten da raspravlja, a što nije.

Dalje, netačna je tvrdnja da sam svoje kolege etiketirao kao poštene i nepoštene. Naime, sve sudije kao i građani ove države, dakle cjelokupna javnost, imala je priliku da čuje presretnuti razgovor između određenog sudije i ranijeg gradonačelnika Brčko distrikta protiv kojeg se vodila istraga u kojem prvi odgovora drugom da se ne brine jer ima svog sudiju, što samo potvrđuje ko dijeli sudije i smatra ih podobnim, odnosno nepodobnim.

Ista ta javnost bi trebala da zna da sam protivnik takvih pojava u pravosuđu BiH. Jednako tako, protivnik sam nepotizma i rodbinskog zapošljavanja u pravosuđu, o kojem sam takođe govorio pred Komisijom, a Osnovni sud Brčko distrikta je najbolji primjer toga, jer su supruge i predsjednika Osnovnog i Apelacionog suda Brčko distrikta zaposlene u Osnovnom sudu Brčko distrikta, što se može i provjeriti na internet stranici suda.

I za kraj, neću iznositi zaključak o tome ko je subjektivan i ko je u pravu. Neka građani sami donesu zaključak, ko narušava integritet pravosuđa i pravosudnih institucija. Ili oni koji o predmetima koji su u toku pričaju sa političarima, koji svoje kolege predstavljaju kao svoje vlasništvo i koji svoje supruge zapošljavaju u pravosudne institucije? Ili Nedeljko Tabaković koji otvoreno priča i bori se protiv toga?

Nedeljko Tabaković, sudija Osnovnog suda Brčko distrikta BiH

Dana, 21.12.2020. godine

Izdvojeno