bdf.brcko@gmail.com

MZ Klanac: Nemamo vodu, nemamo kanalizaciju, nemamo put, kao da ne postojimo

Gradska MZ klanac kao da ne postoji za brčanski Vlast. Namaju vodu, namaju kanalizaciju, nemaju put. Niko ne dolazi, niko ih ne pita da li im nešto treba. Sramno, da lokalna zajednica sa budžetom od oko 300 miliona KM godišnje ogroman broj gradski naselja drži bez elementarnih uslova za pristojan život.

Pogledajte prilog Emine Terzić:

Izdvojeno