bdf.brcko@gmail.com

Bez potvrđenih optužnica za visoku korupciju u prošloj godini

Tokom prošle godine u cijeloj BiH nije potvrđena nijedna optužnica za visoku korupciju, a u predmetima iz ranijih godina donesene su svega četiri pravosnažne presude u kojima su izrečene kazne zatvora počiniocima krivičnih dijela visoke korupcije, poručili su iz Transparency International BiH.

U saopštenju se navodi da su dvije takve presude izrečene u Unsko-sanskom kantonu, jedna u Republici Srpskoj i jedna u Brčko Distriktu, te da se radi o podacima koje je TI dobio od Visokog sudskog tužilačkog savjeta (VSTS).

„Tužilaštva u Bosni i Hercegovini su tokom 2022. godine zabilježila 1.859 prijava za krivična djela korupcije i taj broj je veći za 168 slučajeva u odnosu na prošlu godinu, a posebno zabrinjava podatak da dvije trećine svih prijava za krivična djela korupcije završava se naredbom o nesprovođenju istrage“, pokazuju podaci Monitoringa procesuiranja korupcije koji je predstavio Transparency International u BiH.

Podaci pokazuju da se pred BH pravosuđem za krivična djela korupcije izriče uglavnom novčana ili uslovna kazna, dok je kazna zatvora izrečena u svega 29,6 odsto predmeta, te da su u cijeloj BiH prošle godine donesene tek četiti pravosnažne sudske presude, u kojima su počiniocima izrečene zatvorske kazne za krivična djela visoke korupcije.

„Ovo sve ukazuje da se korupcija u BiH uglavnom ne procesuira te da, kad se to i desi, pravosuđe u BiH pretežno rješava sitne slučajeve dok velike korupcijske afere prolaze bez kazni“, poručili su iz TI BiH.

Naveli su da je tokom prošle godine zabilježeno 1.859 prijava za krivična djela korupcije te da posebno zabrinjava da se u isto vrijeme povećava broj naredbi o nesprovođenju istrage pa je tako 60 odsto prijava odbačeno, što je najveći broj takvih odluka od kad TI BiH prati procesuiranje korupcije pred sudovima i tužilaštvima u Bosni i Hercegovini.

„Ovakve rezultate rada pravosuđa u borbi protiv korupcije i procesuiranju krivičnih djela korupcije potvrđuju i nalazi istraživanja Indeksa percepcije korupcije (CPI) za 2022. godinu, koje pokazuje da je stepen korupcije u BiH najviši od kad se ovo istraživanje vrši kao i da je BiH treća najkorumpiranija država u Evropi, iza ratom zahvaćene Ukrajine i Rusije Razlog za ovakvo stanje se svakako može tražiti u Tužilaštvu BiH koje je, nakon afera oko imenovanje glavnog tužioca BiH i dospijevanje zamjenice glavnog tužioca na crnu listu SAD upravo zbog sumnji na korupciju, izgubilo povjerenje javnosti u svoju sposobnost da se adekvatno bori protiv korupcije“, naveli su u TI BiH.

Dodaju da u prilog ovim trendovima ide i činjenica da je broj podignutih optužnica manji u 2022. u odnosu na 2021. te da se taj pad uglavnom može pripisati radu tužilaštava na teritoriji Federacije BiH koja su podigla 14,5 odsto manje optužnica za korupciju.

„ U isto vrijeme u ovom entitetu su donesene 124 presude kojima su optuženi oglašeni krivim, te kojima je umjesto kazne utvrđena uslovna osuda,  što čini 75 odsto od ukupnog broja predmeta koji su okončani donošenjem presuda u kojima su optuženi oglašeni krivim. Poređenja radi, na nivou Bosne i Hercegovine broj utvrđenih uslovnih osuda je 3, u Republici Srpskoj 6, dok je u Brčkom samo jedna takva odluka u 2022. godini“, precizirali su u TI BiH.

Naveli su da se Kantonalno tužilaštvo SBK godinama ističe slabim rezultatima, i da je u prošloj godini  imalo samo jednu potvrđenu optužnicu za korupciju i to u slučaju protiv Jasne Babić, direktorice JKP ,,Vitkom“ d.o.o. Vitez koju je TIBiH prijavio 2019. godine zbog krivotvorenja isprave i sukoba interesa.

„U ovom kantonu su u posljednjih osam godina donesene samo 4 pravosnažne presude kojima su optuženi oglašeni krivim, ali kojima je umjesto kazne utvrđena uslovna osuda, dok je 83 odsto prijava za korupciju koje je ovo tužilaštvo zaprimilo od 2015. do 2022. rezultiralo odlukom da se  ne sprovodi ili da se obustavi, a nizak nivo efikasnosti pokazalo je i Tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona gdje je posljednja zatvorska kazna za krivično djelo korupcije izrečena 2019.godini“, kazali su u TI BiH.

Naveli su da su sudovi po optužnicama tužilaštava donijeli ukupno 288 osuđujućih presuda za krivična djela koja se vežu za korupciju što je najbolji rezultat u posmatranom periodu.

„To opet nije dovoljan pokazatelj za dobru ocjenu rada pravosuđa u cjelini, naročito kada se analiziraju vrste kazni koje su izrečene u ovim predmetima“, istakli su u TI BiH.

Naime, od ukupnog broja donesenih presuda u predmetima korupcije u 2022.  pravosnažnih je 199 presuda, a u kojih je čak 67 odsto predmeta umjesto kazne izrečena uslovna osuda, u 3,5 odsto predmeta je izrečena novčana kazna, dok je manje od trećine predmeta u kojima se sudilo za korupciju rezultiralo kaznom zatvora.

„Počiniocima visoke korupcije u prošloj godini izrečene su samo četiri kazne zatvora, dok su tri predmeta okončana presudama kojima je umjesto kazne zatvora određena uslovna osuda, što još jednom potvrđuje da se u BiH korupcija uglavnom ne procesuira, te da se pretežno rješavaju sitni slučajeve dok velike korupcijske afere prolaze bez kazni. Osim ovih, podaci drugih istraživanja Transparency International BiH ukazuju na to da je pravosuđe osnovni izvor problema kada je borba protiv korupcije u pitanju, kao što je istraživanje TI BiH o  koje je pokazalo da je protiv nosilaca pravosudnih funkcija izrečeno više disciplinskih mjera tokom 2022. ali da je najčešća disciplinska sankcija smanjenje plate u određenom procentu, dok su tek dva nosioca pravosudnih funkcija disciplinski sankcionisana premještajem na nižu poziciju zbog nemara u svom radu“, zaključili su u TI BiH.

 

Izvor: capital.ba

Izdvojeno

Milić: ,,Ono što je za vas (Bošnjake) loše, za mene je dobro, što je vama (Bošnjacima) dobro, meni nije,’’

Po ko zna koji put pokazalo se da sve ono što se radi u Brčko Distriktu dvadeset i nešto godina, sa ciljem implementacije Mirovnog...

PLATI IM, GRADONAČELNIĆE, SAMO NEKA TE NE SAVJETUJU!

Novi gradonačelnik Brčko distrikta Zijad Nišić je sa nekoliko poteza iskazao pristojnu političku i opštu kulturu, te široku otvorenost za saradnju, što je naišlo...

Da li je moguće da se u Brčko Distriktu građani ne mogu slobodno nacionalno izjašnjavati, moguće je??

Kako javljaju mediji "Ševal Memić iz Brčkog - Bosanac u Brčko Distriktu BiH vodi bitku s vjetrenjačama. U matičnom uredu su mu odbili izdati...

Na defileu povodom neustavnog 9. januara i ove godine ozloglašeni proruski bajkeri “Noćni vukovi”

Članovi proruske organizacije "Noćni vukovi" učestvovali su na današnjem defileu povodom obilježavanja 9. januara u Istočnom Sarajevu. Noćni vukovi bili su i prošle godine u...

BRČANSKA BORBA ZA PROMJENE (VLAST): MORAM UĆI U VLAST, STRAŠNO ME SE TIČE

Nakon 30-tak godina vladanja jedna politička partija (SDA) odlazi sa vlasti, a sa time slijedi i gubitak preko hiljadu postavljenja u raznoraznim institucijama, na...

KO I KOJIM CIVILNIM ŽRTVAMA RATA U BRČKOM PODIŽE SPOMENIK?

Gotovo bez bilo kakve javne najave, u zaleđu brčanske Vijećnice ubrzano su započeli građevinski radovi, tako da većina stanovnika Brčko Distrikta ne zna šta...

Arogancija brčanskog pravosuđa: I sudije su ljudi kao i drugi smrtnici i nisu imuni od iskušenja neograničene vlasti

„ i sudije su samo ljudi kao i drugi smrtnici i nisu imuni od iskušenja neograničene vlasti. Iz ovoga nastaje  imperativ  njihovog ograničenja  kako...

ANALIZA: KAKO BRČANSKA VLAST NEODGOVORNO TROŠI JAVNI NOVAC

Da brčanska vlast već godinama pokazuje apsolutnu nesposobnost i neodgovornost u racionalnom i zakonitom trošenju javnog novca može se precizno ilustrirati kroz nekoliko primjera...