bdf.brcko@gmail.com

Sebiji Izetbegović oduzeto akademsko zvanje magistra medicinskih nauka

Senat Univerziteta u Sarajevo podržao je danas zvaničan prijedlog komisije da se poništi diploma direktora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu Sebije Izetbegović.

Na sjednici Senata Univerziteta u Sarajevu razmatrana je analiza Komisije,
na čijem čelu je dekan Stomatološkog fakulteta Muhamed Ajanović, a koja je uputila zvaničan prijedlog Senatu da se poništi diploma Sebiji Izetbegović.
“Na osnovu člana 61 Zakona o visokom obrazovanju, Senat Univerziteta u Sarajevo je razmatrajući analizu Komisije u predmetu provjere isprave vezane za postdiplomske studije Sebije Izetbegović od 23. februara na 34. vanrednoj sjednici održanoj danas usvojio analizu komisije”, rekao je rektor Univerziteta u Sarajevu Rifat Škrijelj.
On je naveo da se prema ovoj odluci zadužuje rektor Univerziteta da donese rješenje kojom se poništava upis u matične knjige Medicinskog fakulteta na ime Izetbegović Sebija koja je odbranila magistarsku tezu i time stekla naučni stepen magistra, jer nije ispunila sve obaveze na Medicinskom fakultetu na način koji je propisan i prema propisima koji su bili na snazi, prenose federalni mediji.
“Zadužuje se stručna služba Univerziteta u Sarajevu da u Službenim novinama Kantona Sarajevo oglasi ništavnim predmetni upis. Zadužuje se Medicinski fakultet da pristupi reviziji matičnih knjiga i evidencija”, dodao je Škrijelj.
U Senatu je za odluku glasao 30 članova, pet je bilo protiv, a šest uzdržanih.
Odluka je stupila na snagu danom donošenja, ali se može pokrenuti postupak pred sudom u Sarajevu u roku od 30 dana.
Škrijelj je napomenuo da se sada može dovesti u pitanje pozicija Izetbegovićeve kao profesorice na Medicinskom fakultetu.
Izetbegovićeva je danas objavila da će pokrenuti krivične prijave za zloupotrebu položaja i prekoračenja ovlasti, za diskriminaciju kao i za iznošenje neistina u pokušaju njene diskreditacije kao redovnog profesora Univerzieta u Sarajevo.

Izdvojeno