bdf.brcko@gmail.com

Ako Dodik ne odustane, Tužilaštvo i OHR ne učine nište, podnijet ću apelaciju na zakon o državnoj imovini

Povodom ponovnog stavljanja na dnevni red sjednice Narodne skupštine Republike Srpske Prijedloga Zakona o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović, ukazao je, između ostalog, nekoliko činjenica koje se odnose na cijelu ovu problematiku.

“Prema sadržaju predloženog Zakona, radi se o istom pravnom aktu koji je bio predmetom ocjene ustavnosti u predmetu broj: U-10/22, od 22. septembra 2022. godine, u kojem je Ustavni sud BiH donio Odluku o dopustivosti i meritumu, a kojom se utvrđuje: da Republika Srpska nema ustavnu nadležnost za regulisanje pravne materije koja je predmet Zakona o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcioniranje javne vlasti, “Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 29/22, jer je to, u skladu sa članom I/1, članom III/3.b) i članom IV/4.e) Ustava Bosne i Hercegovine, u nadležnosti Bosne i Hercegovine. Istom odlukom, Ustavni sud BiH je, u skladu sa članom 61. stav (2) Pravila Ustavnog suda, stavio van pravne snage Zakon o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti, a prema članu 61. stav 3. Pravila Ustavnog suda BiH, Sud je odlučio da predmetni neustavni Zakon o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti prestaje važiti narednog dana od dana objavljivanja odluke Ustavnog suda BiH u “Službenom glasniku BiH”. Ista Odluka Ustavnog suda BiH objavljena je i u službenim glasilima entiteta Republika Srpska,
Federacije BiH, te Brčko Distrikta BiH”, navodi Bećirović.

Dodaje da prema raspoloživim informacijama s terena, nepokretna imovina koja se na neustavan način ponovo pokušava urediti neustavnim zakonima bh. entiteta Republike Srpske, u nekim jedinicama lokalne samouprave neustavno i nezakonito se knjiži u korist entitetskih institucija, jedinica lokalne samouprave, javnih preduzeća i javnih ustanova koje je osnovao ovaj entitet, što predstavlja eklatantno kršenje Ustava BiH, Sporazuma o pitanjima sukcesije
republika bivše Socijalističke federativne republike Jugoslavije iz 2001. godine, prema kojem se sva nepokretna imovina vodi kao državna, zatim, odluka Ustavnog suda BiH, ali i Daytonskog mirovnog sporazuma, a prema kojima je uređenje državne imovine u isključivoj nadležnosti državnih institucija Bosne i Hercegovine.

“S obzirom da se radi o ponovljenom pokušaju usvajanja istog, neustavnog Zakona, odnosno kontinuiranom kršenju Ustava BiH i odluka Ustavnog suda BiH od entitetskih vlasti Republike Srpske (na isti način, Ustavni sud BiH je svojim odlukama utvrdio neustavnost Zakona o statusu državne imovine 2012. godine, pojedinih članova Zakona o poljoprivrednom zemljištu i Zakona o unutrašnjoj plovidbi 2020. godine, kao i Zakona o šumama 2021. godine,
koji su proglašeni neustavnim i stavljeni su van pravne snage), ovim pozivam:

  •  Narodnu skupštinu Republike Srpske da Prijedlog Zakona o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti, iz decembra 2022. godine, odbije kao neustavan i bez pravnog osnova za njegovo donošenje;
  • Ukoliko Narodna skupština Republike Srpske ipak usvoji prijedlog ovog neustavnog Zakona, pozivam nadležne institucije i agencije za provođenje zakona da postupe u skladu sa svojim nadležnostima;
  • Tužilaštvo BiH da, u okviru svoje nadležnosti, pokrene postupak protiv svih odgovornih osoba zbog neprovođenja konačnih i obvezujućih odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i kršenja Ustava BiH;
  • OHR – Ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini da, u okviru svoje nadležnosti, u konkretnom slučaju, preduzme mjere kojima će se osigurati provođenje odluka Ustavnog suda BiH, kao i onemogućiti kontinuirano kršenje Ustava BiH.

Na kraju, naglašavam da ću, kao član Predsjedništva BiH, podnijeti i apelaciju Ustavnom sudu BiH u slučaju da nenadležni entitetski zakonodavni organ usvoji neustavan Zakon o nepokretnoj imovini”, poručuio je Bećirović.

 

Izvor: nap.ba

Izdvojeno

Na defileu povodom neustavnog 9. januara i ove godine ozloglašeni proruski bajkeri “Noćni vukovi”

Članovi proruske organizacije "Noćni vukovi" učestvovali su na današnjem defileu povodom obilježavanja 9. januara u Istočnom Sarajevu. Noćni vukovi bili su i prošle godine u...

BRČANSKA BORBA ZA PROMJENE (VLAST): MORAM UĆI U VLAST, STRAŠNO ME SE TIČE

Nakon 30-tak godina vladanja jedna politička partija (SDA) odlazi sa vlasti, a sa time slijedi i gubitak preko hiljadu postavljenja u raznoraznim institucijama, na...

KO I KOJIM CIVILNIM ŽRTVAMA RATA U BRČKOM PODIŽE SPOMENIK?

Gotovo bez bilo kakve javne najave, u zaleđu brčanske Vijećnice ubrzano su započeli građevinski radovi, tako da većina stanovnika Brčko Distrikta ne zna šta...

Arogancija brčanskog pravosuđa: I sudije su ljudi kao i drugi smrtnici i nisu imuni od iskušenja neograničene vlasti

„ i sudije su samo ljudi kao i drugi smrtnici i nisu imuni od iskušenja neograničene vlasti. Iz ovoga nastaje  imperativ  njihovog ograničenja  kako...

ANALIZA: KAKO BRČANSKA VLAST NEODGOVORNO TROŠI JAVNI NOVAC

Da brčanska vlast već godinama pokazuje apsolutnu nesposobnost i neodgovornost u racionalnom i zakonitom trošenju javnog novca može se precizno ilustrirati kroz nekoliko primjera...

Šta o knjizi E. Pašalića „Ogledi o Brčkom“ kažu univerzitetski profesori Hadžimuhamedović, Mujkić, Preljeveć i fra Petar Matanović

Nedavno je izašla iz štampe i promovisana  knjiga Enesa Pašalića „Ogledi o Brčkom“. Mada knjiga na provokativan, ali i teorijski argumentiran način, otvara temeljna...

Skupština Distrikta, usvajanjem Zakona o stečaju, ponovo se samorazvlastila, prenoseći sopstvene ovlasti na organe entiteta

Na posljednjem skupštinskom zasjedanju (25. o5. 2022.) usvojen je Zakon o stečaju u drugom čitanju. Radi se o jednom od zakona (Zakon o advokatskoj...

Odgovor E. Pašalića na iznesene tvrdnje brčanskog SNSD-a da on (E.Pašalić) svojim javnim istupom podriva temelje Distrikta

Saopštenje brčanskog SNSD-a povodom mog intervjua  objavljenog u Slobodnoj Bosni 07.04. 2022.g. predstavlja paradigmu opskurne, neprosvijećene, nedemokratske, autoritarne politike u Brčkom, koju posljednjih godina...