bdf.brcko@gmail.com

Sjećanje na Dan Republike SFRJ – 29. novembar

Dan Republike se od Drugog svjetskog rata slavio na dan kada je održano Drugo zasijedanje AVNOJ-a, 29. novembra 1943. godine u Jajcu.

AVNOJ je tada konstituisan u zakonodavno i izvršno predstavničko tijelo Jugoslavije, dok je kao najviši izvršni i naredbodavni organ narodne vlasti konstituisan Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije (NKOJ), koji je imao sva obilježja narodne revolucionarne vlade.

Kao posebna odluka AVNOJ-a Josipu Brozu Titu dodijeljena je titula “maršal Jugoslavije”, na osnovu predloga koji je postavila slovenačka delegacija.

Na ovaj dan su se pjevali hvalospjevi Titu , u domovima kulture su se održavale priredbe, a đaci prvaci su postajali pioniri. Posljednja generacija pionira rođena je 1982. godine. Mnogima je, ipak, prva asocijacija na ovaj praznik, rano ustajanje i odlazak na svinjokolj. Zbog opšte euforije koja je pratila ovaj dan, slavili su ga i oni koji nijesu bili veliki poštovaoci Tita i socijalizma.

Zanimljivost vezana za ovaj praznik je da je nastavio da se praznuje i nakon raspada SFRJ.

Prvi članovi Saveza pionira bila su djeca koja su skupljala pomoć za partizane, brinula se o ranjenim borcima, obavljala odgovorne dužnosti partizanskih kurira, a mnogi od njih bili su borci.

Pored Dana Republike, državni praznici bili su i 1. i 2. januar (Nova godina), 1. i 2. maj (Praznik rada), 9. maj (Dan pobjede nad fašizmom) i 4. jul (Dan boraca)

Baš kao i Praznik rada i Dan mladosti, i Dan Republike je slavljen uz pompu, organizovane su svečane akademije, počasni plotuni, đaci su dobijali pionirske marame, dijelilo se ordenje. Radnici su koristili priliku da odu do rodnog sela ili na kraće putovanje.

Izdvojeno