bdf.brcko@gmail.com

Počinje izrada regulacionog plana područja Ficibajer u Brčkom – Građani pozvani da daju prijedloge

Zavod za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta BiH preuzeo je poslove izrade regulacionog plana Ficibajer u Brčkom, prostora prepoznatog kao vrijednu rekreativnu površinu koju je potrebno tretirati kao dio gradskog pejzaža.
– Brčko distrikt BiH nema osmišljen, prostorno povezan i organizovan sistem rekreativnih površina, iako ima dovoljno kvalitetnih prostora koji se mogu povezati u značajnu prostorno-funkcionalnu cjelinu, što nam je ovdje i cilj. Područje obuhvata Plana u cjelosti pripada obuhvatu užeg urbanog područja Brčkog, definisanog kroz plan višeg reda. Bitna odrednica obuhvata predmetnog Plana je sjeveroistočna granica koju predstavlja tok rijeke Save. Istočno i jugoistočno obuhvat se graniči sa naseljem Kolobara. Zapadno, odnosno jugozapadno, granica obuhvata je naselje Mujkići i Gluhakovac – navedeno je iz Zavoda.

S obzirom da se radi o prostoru koji ima veliki potencijal i specifičnu namjenu, u cilju što boljeg rješenja, iz Zavoda mole sva zainteresovana lica, udruženja i sportska društva da popune anketu i svoje prijedloge i ideje o uređenju ovog prostora dostave na adresu Zavoda: info@zavod.ba.

Izvor: ba.ekapija.com

Izdvojeno