bdf.brcko@gmail.com

Javno preduzeće Komunalno Brčko u raljama politike

Političari u Bosni i Hercegovini u javnim preduzećima vide svoj plijen, stavljajući pod kontrolu procese imenovanja na rukovodeće funkcije, zapošljavanje i javne nabavke. Komunalno Brčko slika je i prilika stanja u javnim preduzećima Bosne i Hercegovine. Nacionalno i stranački sve se dijeli. Funkcija direktora tako je pripala Bošnjacima, a onda su na red došle političke stranke. U posljednjih pet godina preduzeće je promijenilo tri direktora, što je dokaz da postoje određeni problemi kada su u pitanju kadrovska rješenja. Također, tužbe bivših direktora govore o neuređenosti unutrašnjih akata i procedura.

Admir Nuković. Nermin Rejzović. Mirsad Đapo tri su bivša direktora Javnog preduzeća Komunalno Brčko. Svi su smijenjeni, smatraju, nezakonito i svi su tužili firmu na čijem su čelu bili. Nukoviću je presudom  isplaćeno 60 hiljada maraka. Rejzović za sada ima prvostepenu presudu kojom je utvrđeno da je nezakonito razriješen, a Đapo zboge nezakonitog raskidanja menadžerskog ugovora očekuje prvostepenu presudu i naplatu oko 80.000 KM.  Prije dvije godine u fotelju Komunalnog sjeo je Kemal Atić. Njega optužuju pojedini dugogodišnji zaposlenici, na čelu sa Slavišom Đukićem, koji radi u Komunalnom preko 10 godina, a trenutno je referent za planiranje i uređenje javnih površina.

„Uvidom u dokumentaciju ustanovili da direktor je preduzeća Kemal Atić završio četvrti stepen visoke stručne spreme 2016. godine, a uslov za direktora je bio pet godina radnog iskustva, iz čega proizlazi da je nezakonito zaposlen“, navodi Đukić, iz Vijeća zaposlenika JP Komunalno Brčko.

Atić odgovora: „Kao kandidat za direktora ispunjavao sam sve uslove predviđene javnim konkursom, pa i uslov koji se odnosi na potrebno radno iskustvo. U prilog tome govori i provjera inspektora rada“.

Predsjednik Upravnog odbora Anto Ilić podnio je ostavku na ovu funkciju zbog, kako je naveo, razloga osobne prirode. Inače, Ilić je nedavno u svojstvu osumnjičenika priveden u okviru policijske akcije Sistem, koja je usmjerena na korupciju u zapošljavanju u Zavodu za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta BiH, gdje obnaša funkciju zamjenika direktora. Tužilaštvo Distrikta je zatrpano prijavama o nezakonitostima i sumnjivim radnjama u Komunalnom.

„To su prijave ljudi laika koje su ili podnesene nakon što se nešto desilo ili nisu dovoljno stručno obrađene ili informacije koje dobijamo nisu dovoljno provjerive. Ali to bi također trebalo da bude signal da unutar tog preduzeća stvari treba dovesti u red. Moram reći da do sada nismo nailazili na elemente krivičnog djela“, kaže Zekerija Mujkanović, glavni tužilac Tužilaštva Brčko distrikta BiH.

U javnosti se pojavila i priča o tenderima za nabavku vozila u Komunalnom. Eksperti iz ove oblasti upozoravaju – tenderska dokumentacija je nezakonita. Sumnja se da se ovom praksom želi pogodovati samo jednom ponuđaču, povezanom sa politikom.

„Svjedočio sam načinu na koji se to radi. Dakle, dođe neka ceduljica, papirić na kom je specifikacija određenih usluga, određenog vozila i sl. i koja parametrima navedenim na tom papiriću sključuje 90% drugih ponuđača“, tvrdi Đukić.

Atić poručuje: „Svi tenderi koje preduzeće raspisuje su javni, transparentni, objavljeni na stranici Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine, te osiguravaju jednak i nediskriminirajući pristup svim ponuđačima, kao i pravičnu i aktivnu konkurenciju“.

Međutim, revizori su ukazali na potrebu dosljedne primjene Zakona o javnim nabavkama. Gradonačelnik Brčkog Esed Kadrić (SDA) smatra opravdanim sve dosadašnje smjene direktora u Komunalnom. Evo kako komentariše priče da je SDP prilikom formiranja brčanske vlasti nakon prošlogodišnjih izbora u raspodjeli političkog plijena dobio ovo javno preduzeće: „“SDP nije bio vlast kada je ovaj direktor imenovan. Ja ne znam sada. Može se samo pretpostavljati ko na koga ima kakav utjecaj. Kažu ljudi: zna se ko je čiji sudija ili tužilac“.

Inače, predsjednik SDP-a u Brčkom i savjetnik gradonačelnika Esad Atić je amidža trenutnom direktoru Komunalnog. U vrijeme kada je imenovan pričalo se da je SBB-ov, ali je ova stranka nakon prošlogodišnjih izbora ostala u opoziciji.

„Ja nikad nisam bio član nijedne političke partije i trenutno nisam član nijedne političke partije“, kazao Kemal Atić (31.08.2021.).

Preduzeće je u 2020. godini iskazalo neto dobit u iznosu od 1.180.314,00 KM. Pozitivna je činjenica da je Komunalno Brčko finansijski stabilno, ali je teško otrgnuti se utisku da bi situacija bila mnogo bolja da se politika ne miješa u rad ovog javnog preduzeća.

federalna.ba

Izdvojeno