bdf.brcko@gmail.com

Brčansko Zdravstvo trebalo bi dobiti magnetnu rezonancu

Odjeljenje za zdravstvo brčanske Vlade stvorilo je sve preduslove za adekvatno pozicioniranje vrlo važnog aparata za dijagnostiku, magnetne rezonance, za čiju nabavku je raspisan i javni poziv.

„Tender je objavljen tokom minule sedmice, rok za preuzimanje tenderske dokumentacije je 26. novembar, a javni poziv se zaklljučuje odnosno ponude prihvataju do sedmog decemba.

“Inače, orjentaciono predviđena vrijednost pomenute nabavke je oko dva miliona maraka“, rekao je šef resornog odjeljenja, Sead Šadić.

Ako cijeli proces bude tekao predviđenom dinamikom, nabavka opreme i instaliranje magnetne reznonance, odnosno puštanje u rad ovog dijagnostičkog medicinskog aparata se očekuje polovinom naredne godine.

“Nadamo se da neće biti prigovora na raspisani tender, te da će se potpisati Ugovor sa dobavljačem. Nakon toga će uslijediti prilično kompleksan proces konkretne isporuke i instaliranja samog aparata i stoga je objektivno za očekivati da sredinom naredne godine magnetna rezonanca bude na usluzi pacijentima“, akcentirao je Šadić.

Veoma je važno da je Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge brčanske Vlade, u saradnji sa JZU “Zdravstvenim centar Brčko”, privela kraju dogradnju adekvatnog prostora u koji će biti instalirana magnetna rezonansca.

„Izgradnja objekta, odnosno zgrade je okončana, u toku je primopredaja radova, i ovaj višenamjenski objekat, u koji je uloženo 250.000 maraka budžetskih sredstava, biće spreman već naredne sedmice“, naglasio je Šadić.

Treba istaknuti da je nakon gotovo decenijske priče o potrebi nabavke CT-a, u prvoj polovini ove godine posao okončan, te i ovaj veoma važan dijagnostički uređaj pušten u funkciju krajem avgusta mjeseca.

„Prema informacijama koje su nam proslijeđene iz referentne službe, tokom prošlog mjeseca u okviru JZU “Zdravstveni centar Brčko”, sačinjeno je 150 snimaka. Samo dva, i to veoma hitna slučaja, su upućena na dijagnosticiranje van Distrikta.

Sve ovo pokazuje i dokazuje da dijagnostički uređaji, koje smo mi nabavili za potrebe pacijenata naše lokalne zajednice, uveliko daju rezultate.

Ovim se ujedno potvrđuje da se unutar Javne zdravstvene ustanove, može raditi kvalitetna dijagnostika, što podrazumijeva i puno bržu uslugu nego do sada, a i po pitanju finansija biće ostvarene značajne uštede, jer će potrebe za dijagnostikom van Distrikta, biti svedene na najmanju moguću mjeru“, zaključio je Sead Šadić.

 

 

Izvor: RBDBiH

Izdvojeno