bdf.brcko@gmail.com

Supervizor Mennuti: Distrikt na dobrom putu ALI mora eliminisati korupciju

Brčko je na dobrom putu, a vlasti moraju ostati fokusirane da pripreme budu završene na vrijeme kako bi građani sljedećeg ljeta počeli uviđati trajne pozitivne efekte razvojnih projekata u okviru Programa integriranog razvoja koridora rijeke Save i Drine koji vodi Svjetska banka, izjavio je danas prvi zamjenik visokog predstavnika i supervizor za Brčko Distrikt Jonathan Mennuti.

Pripreme za pet nominiranih projekata – regulacija korita Brke i Blizne, ekološki prihvatljivo zatvaranje gradske deponije i njena zamjena novim postrojenjem za upravljanje otpadom, te izgradnja šetnice uz rijeku Savu – odvijaju se po planu. Ovu dinamiku je potrebno zadržati kako bi cjelokupna projektna dokumentacija bila pripremljena i kako bi praktična implementacija projekata mogla krenuti odmah nakon što Svjetska banka odobri financijska sredstva.

Ovi i drugi razvojni projekti bili su tema sastanaka supervizora sa čelnicima Vlade i Skupštine Distrikta, kao i sastanka sa glavnim koordinatorom Vlade Distrikta Željkom Antićem.

Tokom sastanka sa predstavnicima javnog komunalnog preduzeća „Komunalno Brčko“ supervizor je informiran o razgovorima koji se trenutno vode u vezi sa snabdijevanjem Distrikta električnom energijom za 2023. godinu. Supervizor je pohvalio napore koji se poduzimaju kako bi ugovor bio zaključen na vrijeme i dodao da je osiguranje neometanog snabdijevanja električnom energijom za sva domaćinstva u Distriktu glavni prioritet.

Prvi zamjenik visokog predstavnika/supervizor Mennuti se također sastao sa predstavnicima nevladinih organizacija “Vermont” i “DEMOS” koji su ga informirali o njihovim aktivnostima, uključujući i najnoviju inicijativu “DEMOS”-a za rješavanje pitanja nejednakosti radnika i manjka transparentnosti u vezi sa zaključivanjem ugovora o povremenim i privremenim poslovima u obrazovnom sektoru Distrikta.

Supervizor je naglasio da je Distriktu potreban transparentan, efikasan i održiv proces zapošljavanja u javnom sektoru koji će eliminirati korupciju i ograničiti sklapanje ugovora o privremenim i povremenim poslovima samo na one slučajeve gdje već zaposleni službenici ne mogu pružiti potrebnu ekspertizu. OHR će nastaviti pružati podršku svim akterima u Brčkom kako bi se ostvario ovaj cilj.

Prvi zamjenik visokog predstavnika/supervizor za Brčko Mennuti će u ponedjeljak navečer zajedno sa rezidentnom koordinatoricom UN-a u BiH, Ingrid Macdonald, biti domaćin na svečanosti organiziranoj povodom Dana Ujedinjenih nacija, koji se ove godine obilježava 77. put, i povodom obilježavanja 30 godina od prijema Bosne i Hercegovine u članstvo Ujedinjenih nacija.

Izdvojeno