bdf.brcko@gmail.com

Poništen tender za nabavku magnetne rezonance u Brčkom- POGLEDAJTE ZAŠTO

Nakon pribavljanja potrebne dokumentacije pristupili smo analizi iste i došli do sledećih zaključaka:

Postupak nabavke Uređaja za magnetnu rezonancu (u daljem tekstu: „MRI“) je započet objavom Obavješenja o nabavci broj: 509-1-1-91-3-149/21, objavljenom na Portalu javnih nabavki, sa datumom slanja obavještenja na objavu 19.05.2021. godine, a okončan je neuspješno dana 29.07.2021. godine donošenjem Rješenja Kancelarije za razmatranje žalbi broj: JN-01-07-1-1849-7/21, kojom je pomenuto Obavještenje, kao i Tenderska dokumentacija za predmetni postupak poništena.

Prvi razlog za poništavanje jeste neprihvatljiv način bodovanja ponuđenih uređaja, a koji se odnosi na dobijanje bodova za elemente zavojnice Coil za dojku, tj. favorizuju se ponuđači koji nude MRI uređaje sa zavojnicama koje imaju više od 8 elemenata, a pri tome takav način bodovanja nije opravdan jer je, po mišljenju žalbenog organa neodređen i nejasan zbog toga što se elementi koji se boduju ne identifikuju, bliže ne određuju, te kao takvi ne pružaju sigurnost da će kvalitet uređaja sa više elemenata biti bolji od onoga sa manje, a što bi opravdalo dobijanje dodatnih bodova.

Drugi razlog za poništavanje je nezakonito postupanje ugovornog organa po žalbi, jer je isti određeni navod žalioca koji se odnosio na nedosljednost tenderske dokumentacije označio kao osnovan, a pri tome nije postupio u skladu za Zakonom o upravnom postupku, odnosno propustio je da donese odgovarajući odluku na osnovu koje će pristupiti izmjeni tenderske dokumentacije, već je samo rekao da je to tehnička greška koja će biti otklonjena nakon okončanja žalbenog postupka objavljivanjem nove tenderske dokumentacije, a što je, pravno gledano a laički rečeno, gruba greška u koracima.

Nakon što je prvi postupak okončan neuspješno na prethodno opisani način, Javna zdravstvena ustanova „Zdravstveni centar Brčko“ (u daljem tekstu: „JZU“) je pripremila novu  tendersku dokumentaciju br. 111/22-100, te na osnovu iste ponovo pokrenula postupak javne nabavke MRI obavještenjem o nabavci, br. 509-1-1-89-3-137/22 od 18.05.2022. godine.

Ponuđači „MEDICAL“ d.o.o. Mostar i  „MEDICOM“ d.o.o. Bijeljina su blagovremeno izjavili žalbe protiv pomenute tenderske dokumentacije koje je Kancelarija za razmatranje žalbi BiH (u daljem tekstu: „Kancelarija“) ocijenila kao opravdane, te je Rješenjem br. JN2-01-07-1-2069-10/22 od 25.08.2022. godine iste usvojila i poništila cjelokupan postupak javne nabavke.

Iz Rješenja Kancelarije je vidljivo da je usvojila sve žalbene navode žalioca (postupak je spojen pa su istovremeno razmatrani navodi „MEDICAL“ d.o.o. Mostar i  „MEDICOM“ d.o.o. Bijeljina), koja su se odnosila na tehničke karatkeristike MRI koji je bio predmet nabavke i to:

1.    „1.7. „Zero Helium Boil – off“ – tehnologija magneta sa nultom potrošnjom helija, mj. 01/h – bez perioda nadopunjavanja helija.“
2.    „2.3. Najveća usponska brzina gradijentnog sistema „(Slew Rate“) po svakoj osi (x,y,z), najmanje 125 T/m/s koja treba da se dostigne istovremeno sa maksimalnom amplitudom preciziranom pod tačkom 2.2.“
3.    „2.5. Minimalna debljina sloja u 2D, max. 0,1 mm“
„6.5. Zavojnica za tijelo sa minimalno 16 elemenata, sa min. 45 x 45 cm (LxW) FOV u jednoj akviziciji koristeći jednu zavojnicu.“
4.    „2.4. Maksimalna snaga RF predajnika, minimalno 18kW“

Svi žalbeni navodi su ocijenjeni kao osnovani iz razloga ograničavanja konkurencije i omogućavanja samo jednom ponuđaču („CANON“) da ispuni sve tehničke karakteristike (propisane tenderskom dokumentacijom) uređaja koji se nabavljao, a da pri tome JZU nije opravdao propisivanje takvih karakteristika, odnosno nije „dokazao postojanje činjenica i okolnosti na osnovu kojih je donio odluku o pravima, preduzeo radnje ili propuštanja, te sproveo postupke, koji su predmet postupka po žalbi“.

Protiv ovog Rješenja Kancelarije, JZU je imao mogućnost pokretanja upravnog spora podnošenjem tužbe Sudu BiH, a da li je istu iskoristio ne znamo, jer nismo uspjeli doći do te informacije, ali imajući u vidu dosadašnju praksu, velika je vjerovatnoća da tužba nije podnesena.

Na osnovu svega navedenog, jasno je da su oba pokušaja nabavke MRI „propala“ već na prvom koraku, jer su i u prvom i u drugom postupku ponuđači žalbama osporavali tendersku dokumentaciju, a Kancelarija iste usvajala i cjelokupne postupke javnih nabavki poništavala.

Na kraju, ovim putem želimo da apelujemo na JZU da u što kraćem roku ponovo pokrene postupak nabavke MRI i to tako što će uzeti u obzir i integrisati sve primjedbe i sugestije koje je Kancelarija istakla u oba rješenja kojim je poništavala tendersku dokumentaciju, a sve kako bismo što prije dobili uređaj koji nam je neophodan, a uzimajući u obzir izdvojena sredstva, vrlo lako dostupan.

UG „DEMOS“ BRČKO
Predsjednik
Božidar Jović

 

Izvor: eBrčko

Izdvojeno

Da li je moguće da se u Brčko Distriktu građani ne mogu slobodno nacionalno izjašnjavati, moguće je??

Kako javljaju mediji "Ševal Memić iz Brčkog - Bosanac u Brčko Distriktu BiH vodi bitku s vjetrenjačama. U matičnom uredu su mu odbili izdati...

Na defileu povodom neustavnog 9. januara i ove godine ozloglašeni proruski bajkeri “Noćni vukovi”

Članovi proruske organizacije "Noćni vukovi" učestvovali su na današnjem defileu povodom obilježavanja 9. januara u Istočnom Sarajevu. Noćni vukovi bili su i prošle godine u...

BRČANSKA BORBA ZA PROMJENE (VLAST): MORAM UĆI U VLAST, STRAŠNO ME SE TIČE

Nakon 30-tak godina vladanja jedna politička partija (SDA) odlazi sa vlasti, a sa time slijedi i gubitak preko hiljadu postavljenja u raznoraznim institucijama, na...

KO I KOJIM CIVILNIM ŽRTVAMA RATA U BRČKOM PODIŽE SPOMENIK?

Gotovo bez bilo kakve javne najave, u zaleđu brčanske Vijećnice ubrzano su započeli građevinski radovi, tako da većina stanovnika Brčko Distrikta ne zna šta...

Arogancija brčanskog pravosuđa: I sudije su ljudi kao i drugi smrtnici i nisu imuni od iskušenja neograničene vlasti

„ i sudije su samo ljudi kao i drugi smrtnici i nisu imuni od iskušenja neograničene vlasti. Iz ovoga nastaje  imperativ  njihovog ograničenja  kako...

ANALIZA: KAKO BRČANSKA VLAST NEODGOVORNO TROŠI JAVNI NOVAC

Da brčanska vlast već godinama pokazuje apsolutnu nesposobnost i neodgovornost u racionalnom i zakonitom trošenju javnog novca može se precizno ilustrirati kroz nekoliko primjera...

Šta o knjizi E. Pašalića „Ogledi o Brčkom“ kažu univerzitetski profesori Hadžimuhamedović, Mujkić, Preljeveć i fra Petar Matanović

Nedavno je izašla iz štampe i promovisana  knjiga Enesa Pašalića „Ogledi o Brčkom“. Mada knjiga na provokativan, ali i teorijski argumentiran način, otvara temeljna...

Skupština Distrikta, usvajanjem Zakona o stečaju, ponovo se samorazvlastila, prenoseći sopstvene ovlasti na organe entiteta

Na posljednjem skupštinskom zasjedanju (25. o5. 2022.) usvojen je Zakon o stečaju u drugom čitanju. Radi se o jednom od zakona (Zakon o advokatskoj...