bdf.brcko@gmail.com

“Demos” traži bitne dopunu Zakona o obrazovanju u Distriktu: angažovanje nastavnika, diplome neakreditovanih fakulteta

UG “Demos” Brčko distrikt BiH je danas uputio inicijativu Vladi Brčko distikta BiH, Skupštini, Gradonačelniku i svim relevantnim političkim subjektima u kojoj traži dopunu Zakona o obrazovanju u osnovnim i srednjim školama u Brčko distriktu BiH.

Prva dopuna se odnosi na prava lica koja u Odjeljenju za obrazovanje Vlade Brčko distrikta BiH rade po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima, i to tako da se svim tim licima daju ista prava kao i licima koja imaju zaključen ugovor o radu na određeno vrijeme. Takođe, iz UG “Demos” žele promjenu načina angažovanja tih lica, koji mora, kako ističu, biti efikasan, transparentan i koji će služiti unaprijeđenju procesa nastave. Ova dopuna u stavu (4) ima antikoruptivni element kojim se spriječava izbor podobnih lica sa Zavoda za zapošljavanje Brčko Distrikta. STOP partokratiji i nepotizmu u procesu zapošljavanja “ugovoraca” i njihovoj diskriminaciji u odnosu na druge radnike.

Druga dopuna se tiče zamjene odsutnog nastavnika i prekovremenog rada nastavnika koji ga mijenja, a koja je trenutnim zakonskim rješenjem neusklađena sa pedagoškim standardnim i interesima učenika da imaju najkvalitetniju moguću nastavu u osnovnim i srednjim školama. Nerijetko se dešava da nastavnici imaju duplu normu ili imaju prekovremene (honorarne) časove u redovnoj nastavi, dok u isto vrijeme imamo nezaposlene stručne ljude, ističu iz UG “Demos”.

Treća dopuna se odnosi na usklađivanje Zakona o obrazovanju u osnovnim i srednjim školama u Brčko distriktu BiH sa članom 54 Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini kako bi se zaštitila stručnost zaposlenika i osigurala zakonitost zapošljavanja u Odjeljenju za obrazovanje Vlade Brčko distrikta BiH. Unazad 10 godina, a i trenutno, u javni sektor se zapošljavaju lica koja su u trenutku sticanja diplome završila neakreditovane visokoškolske ustanove, protivno članu 54 ranije pomenutog zakona, tvrde iz UG “Demos”.

To su, dodaju, pretežno diplome sa sumnjivih privatnih visokoškolskih ustanova koje stvaraju hiperprodukciju „stručnjaka“ iz raznih oblasti, a jedan od najpoznatih takvih unirveziteta se nalazi baš u Brčkom.

Iz ovog udruženja pozivaju sve političke subjekte iz Brčko distrikta BiH da se javno izjasne o ovoj inicijativi i svojim stavom podrže zagovaranje koje za cilj ima pravednije i socijalno odgovorno društvo usklađeno sa vrijednostima EU.

Inicijativa UG „Demos“ Brčko je sastavni dio projekta „STOP nezakonitom zapošljavanju u javnom sektoru“ kroz program „Podrška građanima u borbi protiv korupcije“ koji finansijski podržava USAID, a realizuje CCI kao glavni implementator.

 

Izvor: nula 49

 

Izdvojeno

Da li je moguće da se u Brčko Distriktu građani ne mogu slobodno nacionalno izjašnjavati, moguće je??

Kako javljaju mediji "Ševal Memić iz Brčkog - Bosanac u Brčko Distriktu BiH vodi bitku s vjetrenjačama. U matičnom uredu su mu odbili izdati...

Na defileu povodom neustavnog 9. januara i ove godine ozloglašeni proruski bajkeri “Noćni vukovi”

Članovi proruske organizacije "Noćni vukovi" učestvovali su na današnjem defileu povodom obilježavanja 9. januara u Istočnom Sarajevu. Noćni vukovi bili su i prošle godine u...

BRČANSKA BORBA ZA PROMJENE (VLAST): MORAM UĆI U VLAST, STRAŠNO ME SE TIČE

Nakon 30-tak godina vladanja jedna politička partija (SDA) odlazi sa vlasti, a sa time slijedi i gubitak preko hiljadu postavljenja u raznoraznim institucijama, na...

KO I KOJIM CIVILNIM ŽRTVAMA RATA U BRČKOM PODIŽE SPOMENIK?

Gotovo bez bilo kakve javne najave, u zaleđu brčanske Vijećnice ubrzano su započeli građevinski radovi, tako da većina stanovnika Brčko Distrikta ne zna šta...

Arogancija brčanskog pravosuđa: I sudije su ljudi kao i drugi smrtnici i nisu imuni od iskušenja neograničene vlasti

„ i sudije su samo ljudi kao i drugi smrtnici i nisu imuni od iskušenja neograničene vlasti. Iz ovoga nastaje  imperativ  njihovog ograničenja  kako...

ANALIZA: KAKO BRČANSKA VLAST NEODGOVORNO TROŠI JAVNI NOVAC

Da brčanska vlast već godinama pokazuje apsolutnu nesposobnost i neodgovornost u racionalnom i zakonitom trošenju javnog novca može se precizno ilustrirati kroz nekoliko primjera...

Šta o knjizi E. Pašalića „Ogledi o Brčkom“ kažu univerzitetski profesori Hadžimuhamedović, Mujkić, Preljeveć i fra Petar Matanović

Nedavno je izašla iz štampe i promovisana  knjiga Enesa Pašalića „Ogledi o Brčkom“. Mada knjiga na provokativan, ali i teorijski argumentiran način, otvara temeljna...

Skupština Distrikta, usvajanjem Zakona o stečaju, ponovo se samorazvlastila, prenoseći sopstvene ovlasti na organe entiteta

Na posljednjem skupštinskom zasjedanju (25. o5. 2022.) usvojen je Zakon o stečaju u drugom čitanju. Radi se o jednom od zakona (Zakon o advokatskoj...