bdf.brcko@gmail.com

Dodikova „trasa autoputa“ kroz Brčko-pokušaj podjele Distrikta

U najuglednijem dnevnom listu BiH-„Oslobođenju“ (1.8.2022.)objavljen je tekst pod naslovom: „Kinezi 765 miliona KM za autoput“, sa fokusom iznad naslova: „Izgled trase dijela autoputa na karti“. A upravo taj „Izgled….“ je bio povod za ovaj tekst za rubliku „Reagovanja“.

U „izgledu trase….“ ona po Dodiku i kinezima prolazi i kroz Brčko distrikt BiH, posebno  grad Brčko, i takav projekt je nemoguće ostvariti. Taj dio trase „(kroz Brčko) je čak suprotan obrazloženju projektanata i naručioca posla, po kojem: „Prostor koji je zahvaćen projektom je uglavnom nenaseljeno područje u okviru lokalnih opština u kojima je dominantna poljoprivredna proizvodnja“. Projektanti ne objašnjavaju da se to odnosi na opštine entiteta RS, ali ne i na Brčko distrikt BiH, kao posebnu lokalnu zajednicu BiH, i na grad Brčko.

Izgled trase dijela autoputa na karti

Povučena „Dodikova autoputska linija“ od Banja Luke-Doboja-Vukosavlja-Brčkog-do Bijeljine, ne može se u njenoj zamišljenoj „trasi“ kroz Brčko-nikada ostvariti. ZAŠTO? Jer ta „trasa“, „odnosno“ srpski ratni koridor širine dva kilometra, po zamislima Dodika i kineza, prolazi kroz najnaseljeniji dio grada-MZ Gluhakovac, Mujkići, Musalu-Kolobara , staru Atik mahalu,Srpsku Varoš, zgradu Vlade Distrikta, nekoliko osnovnih i srednjih škola, dvije gradske bolnice, devet džamija, dvije pravoslane crkve, itd.

Pošto u obrazloženju „Izgleda trase…“, piše da će se autoput Banja Luka-Brčko-Bijeljina, graditi do granice Vukosavlja sa Distriktom (kod Krepšića, nedaleko od opštine D.Žabar (RS), zašto tako nije predstavljeno i na mapi „Izgleda trase…, već je na istoj debelom pravom linijom –„ratnog koridora-sa porukom da polovina teritorije Distrikta pripada entitetu RS, što nema uporište u Konačnoj arbitražnoj odluci za Brčko (5.3.1999.).

Mapa Brčko Distrilta BiH po konačnoj arbitražnoj odluci

Projektovana „trasa autoputa“ RS kroz BDBiH kojom se „osvaja“državna granica BiH na putu neustavnog proglašenja nezavisnosti RS, koji najavljuje Dodik.

Podsjećamo da je u Brčkom već izgrađena zaobilaznica saobraćajnice Brčko-Bijeljina i daje na toj osnovi mogu voditi pregovori stručnjaka BiH, Distrikta  i entiteta RS i FBiH o navedenom idejnom projektu izgradnje autoputa koji prolazi kroz Brčko Distrikt BiH, koji je pod direktnim suverenitetom naše države. Uz napomenu da pomenuta Dodikova „trasa autoputa“ a, koja, po kinseko-dodikovskom projektu, treba da zamišljenom, a ne dogovorenom trasom, prođe kroz Brčko Distrikta BiH linijom koja, etnički dijeli ovu specifičnu lokalnu zajednicu BiH, suprotno konačnoj odluci Arbitražnog tribunala za oblast Brčko i zakonima Distrikta, koji uspješno funcioniše preko 22 godine.

Taj autoput RS je još jedan pokušaj protivustavne podjele BiH i Brčko Distrikta BiH na putu neustavnog proglašenja nezavisnosti entiteta RS kao države.

 

Piše: Muhamed S. Mujkić

Izvor: Otisak.ba

Izdvojeno