bdf.brcko@gmail.com

Supervizor Mennuti u prvoj zvaničnoj posjeti Brčko Distriktu

Prvi zamjenik visokog predstavnika i supervizor za Brčko Distrikt Jonathan Mennuti boravio je u četvrtak u prvoj službenoj posjeti Brčkom, gdje se sastao sa zvaničnicima Distrikta, međunarodnim partnerima, kao i predstavnicima organa za provođenje zakona, a kako bi razgovarali o napretku reformi u Brčkom.

Supervizor Mennuti se sastao sa rukovodstvom Vlade i Skupštine Distrikta, kao i predstavnicima poslaničkih klubova i nezavisnim poslanicima u Skupštini Distrikta. Naglasio je da vlasti moraju ostati fokusirane na naporima da reforma javne uprave i tekući infrastrukturni projekti zadrže neophodnu dinamiku kako bi građani već na jesen bili u prilici da vide konkretne rezultate.

Supervizor za Brčko također se sastao sa predstavnicima OSCE-a i Delegacije EU u Brčkom, kako bi razgovarali o daljoj saradnji i koordinaciji u podršci vlastima Brčkog da ostvare svoje reformske ciljeve.

Na sastanku sa šefom Policije Brčko Distrikta, glavnim tužiocem Distrikta te predstavnicima Ureda za borbu protiv korupcije i Komisije za odlučivanje o sukobu interesa, supervizor Mennuti je istaknuo važnost tijesne suradnje i koordinacije svih nadležnih organa u provođenju politike nulte tolerancije prema korupciji i sukobu interesa u Distriktu.

Kontinuitet reformi mora biti zagarantovan kako bi Brčko postiglo vlastite zadate ciljeve i osiguralo zajednički prosperitet zajednice. Sve dok organi vlasti ostaju posvećeni, imat će pomoć i podršku međunarodnih partnera, rekao je Mennuti.

 

 

Izdvojeno